Trine Rogg Korsvik

Bilde av Trine Rogg Korsvik
English version of this page
Telefon +47-22858952
Brukernavn
Besøksadresse Postboks 1040 Blindern None 0315 OSLO

Faglige interesser

 • Komparativ politisk historie
 • Kvinne- og kjønnshistorie
 • Europeisk historie
 • Likestilling og arbeidsliv
 • Sosiale bevegelser
 • Kvinnebevegelser og feminisme
 • ”1968" og studentopprør
 • Prostitusjon

Bakgrunn

 • Forsker, Det juridiske fakultet, 2016
 • Postdoktor, STK, 2014-2016
 • Stipendiat, STK, 2008- 2013
 • Forsker, FEMCIT, tilknytta Nordisk Institutt for Kunnskap om Kjønn (NIKK), 2008
 • Forskningsassistent, Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), 2003-2007
 • Cand. philol. i historie, 2003

Verv

 • Nestleder, Forening for kjønnsforskning (FOKK), 2016-
Emneord: Feminisme, Kvinnebevegelse, Kjønnshistorie, Politikk, Kjønnsforskning, Historie, Likestilling

Publikasjoner

 • Korsvik, Trine Rogg (2017). Kvinnelige jurister i akademia: Ikke lenger ""inntrengere i en mannskultur""? :. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  41(1), s 39- 54 . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2017-01-04
 • Korsvik, Trine Rogg (2017). Kvinnelige jurister i akademia: ikke lenger «inntrengere i en mannskultur»?. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  40(1), s 39- 54 . doi: 10.18261 Vis sammendrag
 • Korsvik, Trine Rogg (2016). Jentene på Holmenkolbanen : pornokamp og ""AKP-bråk"" i fagbevegelsen på 1970-tallet. Arbeiderhistorie.  ISSN 0801-7778.  s 162- 185
 • Korsvik, Trine Rogg (2016). Norwegian gender equality policies in transition: withdrawing of government responsibility?, In Anna Warat; Ewa Krzaklewska; Anna Ratecka & Krystyna Slany (ed.),  Gender Equality and Quality of Life: Perspectives from Poland and Norway.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783631675755.  kapittel 6.  s 151 - 172 Vis sammendrag
 • Korsvik, Trine Rogg (2016). Prostitution Research in Norway: Neo-liberal Discourses?. NORA. Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  24(1), s 56- 62
 • Korsvik, Trine Rogg & Warat, Marta (2016). Framing Leave for Fathers in Norway and Poland: Just a Matter of Gender Equality?. NORA. Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  24(2), s 110- 125 . doi: 10.1080/08038740.2016.1182588
 • Korsvik, Trine Rogg (2014). Fra offentlig skjøgevæsen til horekunder. Hundre års kollektiv mobilisering mot prostitusjon. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (1/2), s 11- 43
 • Korsvik, Trine Rogg (2014). Likestilling og livskvalitet på polsk og norsk. Bulletine.  ISSN 1891-1420.  (2)
 • Korsvik, Trine Rogg (2014). "Porno er teori - voldtekt er praksis!" [Omtale av PhD-avhandlingen]. Bulletine.  ISSN 1891-1420.  (2)
 • Førland, Tor Egil; Korsvik, Trine Rogg & Christophersen, Knut-Andreas (2012). Brought Up to Rebel in the Sixties: Birth Order Irrelevant, Parental Worldview Decisive. Political Psychology.  ISSN 0162-895X.  33(6), s 825- 838 . doi: 10.1111/j.1467-9221.2012.00908.x Vis sammendrag
 • Korsvik, Trine Rogg (2011). Childcare policy since the 1970s in the ‘most gender equal country in the world’: A field of controversy and grassroots activism. The European Journal of Women's Studies.  ISSN 1350-5068.  18(2), s 135- 153 . doi: 10.1177/1350506810394615
 • Førland, Tor Egil; Korsvik, Trine Rogg & Christophersen, Knut-Andreas (2010). Protest and Parents A Retrospective Survey of Sixties Student Radicals in Norway. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.  53(3), s 229- 245 . doi: 10.1177/0001699310374490
 • Korsvik, Trine Rogg (2010). Kvinnekamp! Politiske spenninger i kvinnefrigjøringsbevegelsne i Norge og Frankrike i 1970-åra, I: Idar Helle; Knut Kjeldstadli & Jardar Sørvoll (red.),  Historier om motstand : kollektive bevegelser i det 20. århundret.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-304-1.  kapittel.  s 93 - 122
 • Korsvik, Trine Rogg (2007). ”Forsøksgym – erfaringer fra skoledemokratisk praksis”. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2)
 • Korsvik, Trine Rogg (2007). ”Opprørsskolen Forsøksgym 1967-2004”. Byminner.  ISSN 0007-7631.  (1)

Se alle arbeider i Cristin

 • Korsvik, Trine Rogg & Stø, Ane (red.) (2014). Elles ont fait reculer l’industrie du sexe ! Le modèle nordique. Sisyphe.  ISBN 978-2-924327-18-0.  192 s. Vis sammendrag
 • Korsvik, Trine Rogg & Stø, Ane (ed.) (2011). The Nordic approach. Kolofon.  ISBN 978-82-300-0804-1.  148 s.
 • Korsvik, Trine Rogg & Stø, Ane (red.) (2010). Nei til kjøp av sex og kropp! Feminister skriver usensurert om den nordiske kampen for å forby sexkjøp. kolofon.  ISBN 978-82-300-0680-1.  140 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Korsvik, Trine Rogg (2017, 25. juli). Flere skal ha sluttet etter trakassering på jus i Oslo. [Fagblad].  Khrono.
 • Korsvik, Trine Rogg (2017). Juss og kjønn i endring. Rekruttering, karriereutvikling og undervisning ved Det juridiske fakultet.
 • Korsvik, Trine Rogg (2017, 12. april). Kjønnsavdelingen episode 6: Feminisme før og nå. [Radio].  Kjønnsavdelingen, podkast om kjønn og likestilling, Kilden. Vis sammendrag
 • Korsvik, Trine Rogg (2017). Kjønnskultur på Det juridiske fakultet: endring som følge av likestillingstiltak?.
 • Korsvik, Trine Rogg (2017). SV og feminismen – en harmonisk kjærlighetshistorie?. Vis sammendrag
 • Korsvik, Trine Rogg (2017). «Sekstiåttere» – Besværlige forhold mellom marxist-leninister og feminister i Frankrike og Norge.
 • Korsvik, Trine Rogg (2017). "The Great Nordic War over Sexual Morality": Feminist and other social movements’ mobilization against prostitution in the 1880s and 1980s.. Vis sammendrag
 • Korsvik, Trine Rogg & Linnet, Guro Bøe (2017). Juss og kjønn. En rapport om kjønnsbalanse blant de fast vitenskapelig ansatte ved Det juridiske fakultet og om integrering av kjønnsperspektiver på masterstudiet i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo. Vis sammendrag
 • Korsvik, Trine Rogg & Madsen, Ole Jacob (2017, 01. november). Hva er kjønnsperspektiver i psykologi?. [Internett].  Kilden kjønnsforskning.
 • Korsvik, Trine Rogg & Skjerven, Astrid (2017, 03. oktober). Hva er kjønnsperspektiver i design?. [Internett].  Kjønnsforskning.no.
 • Korsvik, Trine Rogg (2016). Erfaringer fra Juridisk Fakultet ved UiO.
 • Korsvik, Trine Rogg (2016). Hvorfor markeres kvinnedagen 8. mars?.
 • Korsvik, Trine Rogg (2016). One Hundred Years of mobilization against prostitution - a historical glance at the Nordic women's movement’s struggle against prostitution..
 • Korsvik, Trine Rogg (2016). Prostitusjonsforskning i Norge: fra feministiske til nyliberalistiske perspektiver?.
 • Korsvik, Trine Rogg (2016). Status, gender and working conditions in Poland.
 • Korsvik, Trine Rogg (2015). A new feminist wave in Norway?.
 • Korsvik, Trine Rogg (2015). Den nye feministbevegelsen – bølge eller (bare) krusning?.
 • Korsvik, Trine Rogg (2015). Den nye feministbevegelsen: bølge eller krusning?. radikalportal.no.
 • Korsvik, Trine Rogg (2015, 18. september). I pornokampens storhetstid. [Tidsskrift].  Fett.
 • Korsvik, Trine Rogg (2015, 28. desember). Ikke si at du gikk glipp av disse hashtagene?. [Internett].  Kvinneguiden.
 • Korsvik, Trine Rogg (2015). Is feminist and women’s mobilisation still necessary in “the most gender equal country in the world”, Norway?.
 • Korsvik, Trine Rogg (2015). Pornokampens historie i Norge.
 • Korsvik, Trine Rogg (2015). SOCIAL MOVEMENTS AND THE DEVELOPMENT OF GENDER EQUALITY POLICIES SINCE THE EARLY 1980S – COMPARING NORWAY AND POLAND.
 • Korsvik, Trine Rogg (2015). Sekstitallets rebeller: hippier, maoister og sinte kvinnfolk.
 • Korsvik, Trine Rogg (2015). Social movements and the development of gender equality – the case of Norway and Poland.
 • Korsvik, Trine Rogg & Brekke, Tone (2015). Byvandring: Kvinnekamper i Oslos gater. Vis sammendrag
 • Korsvik, Trine Rogg & Brekke, Tone (2015). Women’s movements in Norway around 1900: between nation-building and transnationalism.
 • Kalvig, Anne & Korsvik, Trine Rogg (2014). Hvem snakker om sexkjøp?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Korsvik, Trine Rogg (2014). 68-oprørets stemmer. Robert Gildea, James Mark & Anette Warring (red.): Europe's 1968. Voices of Revolt. Arbejderhistorie : tidsskrift for historie, kultur og politik.  ISSN 0107-8461.  (2), s 101- 103
 • Korsvik, Trine Rogg (2014). Gender equality policies in Norway: “Everybody’s job, nobody’s responsibility”?.
 • Korsvik, Trine Rogg (2014). Hundre års mobilisering mot prostitusjon - et historisk blikk på kvinnebevegelsens kamp mot prostitusjon.
 • Korsvik, Trine Rogg (2014). Kvinner i kamp. OSLOBY.
 • Korsvik, Trine Rogg (2014). Myter og kamper om 8. mars: Fra Clara Zetkin til Youngstorget.
 • Korsvik, Trine Rogg (2014). "Pornografi er teori, voldtekt er praksis": Kvinnekamp mot voldtekt og pornografi i Frankrike og Norge ca. 1970-1985. Vis sammendrag
 • Korsvik, Trine Rogg (2014). “Pornography is the theory and rape the practice”: Feminist Mobilization against Rape and Pornography in France and Norway ca. 1970-1985.
 • Korsvik, Trine Rogg (2014). Pornokampen i Norge på 1970- og 1980-tallet.
 • Korsvik, Trine Rogg & Stø, Ane (2014). Tåler Erna nok et kvinneopprør?. Dagbladet.no.
 • Korsvik, Trine Rogg & Warat, Marta (2014). Gender Equality policies in Norway and Poland: Building better societies, exported good or imposed regulation?.
 • Korsvik, Trine Rogg (2013, 13. oktober). - Målet er å bli et så godt koneemne som mulig.  Dagens Næringsliv. Vis sammendrag
 • Korsvik, Trine Rogg (2013). Feminists puritans and “man-haters”. Vis sammendrag
 • Korsvik, Trine Rogg (2013, 01. mars). Fra fullt hus til grå gater. [Tidsskrift].  Ny Tid. Vis sammendrag
 • Korsvik, Trine Rogg (2013). Kvinnekamp og politisk kultur. Vis sammendrag
 • Korsvik, Trine Rogg (2013). Kvinnestemmeretten i Frankrike. Ottar.  ISSN 0030-6703. Vis sammendrag
 • Korsvik, Trine Rogg (2013, 04. september). Om ungdom og valg. [Radio].  P2s valg-maraton.
 • Korsvik, Trine Rogg (2013). Radikalisme sett fra kjønnskampens historie. Vis sammendrag
 • Korsvik, Trine Rogg (2013, 06. desember). Vedtok sexkjøpsforbud.  Klassekampen. Vis sammendrag
 • Korsvik, Trine Rogg & Brekke, Tone (2013). Byvandring: Kvinnekamper gjennom Oslos gater. Vis sammendrag
 • Korsvik, Trine Rogg & Brekke, Tone (2013). Byvandring: Stemmerettskamp og andre kvinnekamper. Vis sammendrag
 • Korsvik, Trine Rogg (2012). «Da porno ble politisk». Ottar.  ISSN 0030-6703.
 • Korsvik, Trine Rogg (2012). Den gang da pornokamp var kult og trendy (1977-1989).
 • Korsvik, Trine Rogg (2012, 06. februar). Ekko: "Tidsvitnet: Blitz". [Radio]. Vis sammendrag
 • Korsvik, Trine Rogg (2012). Kvinnebevegelsen i Norge med vekt på Venstres rolle.
 • Korsvik, Trine Rogg & Brekke, Tone (2012). 8. mars: Debattmøte: Hva er feminisme?.
 • Korsvik, Trine Rogg (2011). Hva er protest? Hva kjennetegner en sosial bevegelse?.
 • Korsvik, Trine Rogg (2011). Sosiale bevegelser og kjønn: om kvinnekampen i 1970-årene.
 • Korsvik, Trine Rogg (2011, 20. juli). Stor ståhei for ingenting?. [Internett].  http://kilden.forskningsradet.no. Vis sammendrag
 • Korsvik, Trine Rogg (2011). Studentopprøret på universitetet.
 • Korsvik, Trine Rogg (2011). Taking social responsibility - the anatomy of resistance.
 • Korsvik, Trine Rogg (2010). Kvinnekamp!.
 • Korsvik, Trine Rogg (2010). La Maison des Femmes – Kvinnehuset i Paris. Ottar.  ISSN 0030-6703.  (1)
 • Korsvik, Trine Rogg (2010). Mellom respektabilitet og provokasjon: kvinnekamp på gata i Norge og Frankrike i 1970- og 1980-åra. Vis sammendrag
 • Korsvik, Trine Rogg (2010). "Women's Liberation Struggle in France and Norway ca. 1970-1982".
 • Korsvik, Trine Rogg (2009). "Norge er verdensmester i likestilling". Ottar.  ISSN 0030-6703.  (1)
 • Korsvik, Trine Rogg (2009). Nytt europeisk forskningsprosjekt:FEMCIT – Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Contemporary Women’s Movement. Ottar.  ISSN 0030-6703.  (1)
 • Korsvik, Trine Rogg (2009). Å skrive involvert historie. Vis sammendrag
 • Korsvik, Trine Rogg; Bergman, Solveig Helena & Rantalaiho, Minna (2009). Research on political actions and claims by women’s movements and other NGOs in childcare and parental leave issues in Norway and Finland since the 1960s.
 • Korsvik, Trine Rogg (2007). ”Amasonene i Dahomey”. Ottar.  ISSN 0030-6703.  (1)
 • Korsvik, Trine Rogg (2006). ”Historien om Kvinnegruppa Ottar”. Ottar.  ISSN 0030-6703.  (2-3)
 • Korsvik, Trine Rogg (2005). [Anmeldelse] Womens movements - a review. NORA. Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  (Vol. 13, no. 2), s 133- 137
 • Korsvik, Trine Rogg (2003). Hva skal skolen være? Forsøksgymnaset i Bærum 1969-1982. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. aug. 2011 09:44 - Sist endret 2. nov. 2016 14:18

Prosjekter