Nettsider med emneord «Feministisk teori»

Publisert 15. apr. 2021 11:27

Ved å se på det mannlige homoseksuelle skapets historie og politikk i den fremvoksende danske velferdsstaten i perioden 1900-1970 undersøker dette prosjektet hvordan skapet historisk sett har vært en sosial maktmekanisme med både begrensende og produktive effekter.

Publisert 12. apr. 2021 19:23
Publisert 16. jan. 2020 13:15
Publisert 6. aug. 2019 11:21
Publisert 11. juli 2018 16:54
Publisert 11. juli 2018 13:55
Publisert 14. mars 2017 15:46
Publisert 4. mai 2016 09:16
Publisert 10. feb. 2014 12:35
Publisert 22. aug. 2011 09:44