Nettsider med emneord «Kjønn»

Publisert 20. jan. 2022 09:58
Bildet kan inneholde: lilla, fiolett, lys, disk, belysning.
Publisert 9. okt. 2020 09:20

Med dette PhD-prosjektet utforsker Maria Hansen dilemmaene som kan oppstå som et resultat av fyllesex, og hvordan forventninger knyttet til kjønn, sex og alkohol kan påvirke hvordan hendelser og erfaringer oppfattes og omtales i etterkant.

Publisert 25. sep. 2020 09:18

Prosjekttittel: Nye seksualiteter – nye sårbarheter? Et kjønn- og klasseperspektiv på seksuelt handlingsrom og sårbarhet i seksuelle og intime relasjoner blant unge.

Nye seksualkulturer blant unge knyttes gjerne i den offentlige debatten til forståelser av økt seksuelt aktørskap på den ene siden og til vold og sårbarhet på den andre. Ser vi en mer grenseløs seksualitet med mer seksuelt mektige aktører, eller ser vi konturene av noen dype strukturer i de tilsynelatende nye seksualitetene som skaper sårbarhet, om enn på nye måter?

Publisert 21. sep. 2020 15:01

Med prosjektet Likestilling og eksellens i bærekraftig balanse? Kjønn, kjærlighet og kunnskapsbegjær i det kompetitive universitetet vil vi undersøke hvordan ulike typer kunnskapsbegjær og tilhørende væremåter og epistemologiske orienteringer næres og hindres i møtet med et mer markedsorientert og kompetitivt universitet.

Publisert 6. aug. 2019 11:21
Publisert 18. mars 2019 12:28
Publisert 28. feb. 2019 11:18
Publisert 7. feb. 2019 08:41
Publisert 11. juli 2018 16:54
Publisert 11. juli 2018 13:55
Publisert 11. juli 2018 13:55
Publisert 23. mai 2018 10:17

Forskningsprosjektet ser på sammenhengen mellom økende mangfold blant forsvarets personell og endrede forestillinger om tillit og sikkerhet i de nordiske landene. Prosjektet kombinerer empiriske studier fra Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Les mer om prosjektet (engelsk)

Publisert 15. jan. 2018 11:31
Publisert 9. jan. 2018 10:21
Publisert 4. mai 2016 09:16
Publisert 10. feb. 2014 12:35
Publisert 22. aug. 2011 09:44
Publisert 22. aug. 2011 09:44
Publisert 22. aug. 2011 09:44