Nettsider med emneord «Klasse»

Publisert 25. sep. 2020 09:18

Prosjekttittel: Nye seksualiteter – nye sårbarheter? Et kjønn- og klasseperspektiv på seksuelt handlingsrom og sårbarhet i seksuelle og intime relasjoner blant unge.

Nye seksualkulturer blant unge knyttes gjerne i den offentlige debatten til forståelser av økt seksuelt aktørskap på den ene siden og til vold og sårbarhet på den andre. Ser vi en mer grenseløs seksualitet med mer seksuelt mektige aktører, eller ser vi konturene av noen dype strukturer i de tilsynelatende nye seksualitetene som skaper sårbarhet, om enn på nye måter?

Publisert 6. aug. 2019 11:21
Publisert 4. mai 2016 09:16