Nettsider med emneord «Seksualitet»

Publisert 15. apr. 2021 11:27

Ved å se på det mannlige homoseksuelle skapets historie og politikk i den fremvoksende danske velferdsstaten i perioden 1900-1970 undersøker dette prosjektet hvordan skapet historisk sett har vært en sosial maktmekanisme med både begrensende og produktive effekter.

Publisert 12. apr. 2021 19:23
Bildet kan inneholde: lilla, fiolett, lys, disk, belysning.
Publisert 9. okt. 2020 09:20

Med dette PhD-prosjektet utforsker Maria Hansen dilemmaene som kan oppstå som et resultat av fyllesex, og hvordan forventninger knyttet til kjønn, sex og alkohol kan påvirke hvordan hendelser og erfaringer oppfattes og omtales i etterkant.

Publisert 25. sep. 2020 09:18

Prosjekttittel: Nye seksualiteter – nye sårbarheter? Et kjønn- og klasseperspektiv på seksuelt handlingsrom og sårbarhet i seksuelle og intime relasjoner blant unge.

Nye seksualkulturer blant unge knyttes gjerne i den offentlige debatten til forståelser av økt seksuelt aktørskap på den ene siden og til vold og sårbarhet på den andre. Ser vi en mer grenseløs seksualitet med mer seksuelt mektige aktører, eller ser vi konturene av noen dype strukturer i de tilsynelatende nye seksualitetene som skaper sårbarhet, om enn på nye måter?

Publisert 16. jan. 2020 13:15
Publisert 18. mars 2019 12:28
Publisert 11. juli 2018 13:55
Publisert 15. jan. 2018 11:31