Nettsider med emneord «Voldtekt»

Bildet kan inneholde: lilla, fiolett, lys, disk, belysning.
Publisert 9. okt. 2020 09:20

Med dette PhD-prosjektet utforsker Maria Hansen dilemmaene som kan oppstå som et resultat av fyllesex, og hvordan forventninger knyttet til kjønn, sex og alkohol kan påvirke hvordan hendelser og erfaringer oppfattes og omtales i etterkant.

Publisert 18. mars 2019 12:28
Publisert 15. jan. 2018 11:31
cover på tidsskriftet
Publisert 27. mars 2017 13:25

Artikkelen ble publisert i det samfunnsgeografiske tidsskriftet Gender, Place and Culture, og er en empirisk studie av hvilke faktorer som innvirker på straffeutmåling i voldtektssaker i Norge.