Nettsider med emneord «maskuliniteter»

Publisert 15. apr. 2021 11:27

Ved å se på det mannlige homoseksuelle skapets historie og politikk i den fremvoksende danske velferdsstaten i perioden 1900-1970 undersøker dette prosjektet hvordan skapet historisk sett har vært en sosial maktmekanisme med både begrensende og produktive effekter.

Publisert 12. apr. 2021 19:23
Publisert 11. juli 2018 13:55
Publisert 4. mai 2016 09:16
Publisert 22. aug. 2011 09:44