Nettsider med emneord «politikultur»

Bildet kan inneholde: tekst, blågrønn, aqua, skrift, azure.
Publisert 8. des. 2020 11:13

Ulla-Britt Lilleaas (STK) og Dag Ellingsen (Politihøgskolen) har publisert artikkelen «Ekskluderende maskulinitetskulturer i en mannsbastion – belyst gjennom et norsk politidistrikt» i tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet