Webpages tagged with «førstegangstjenesten»

unge menn og kvinner i felt i førstegangstjenesten.
Published Jan. 5, 2017 4:02 PM

Artikkelen ble publisert av Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas i 2016 i NORA. Forfatterene diskuterer betydningen av kjønnsdelte rom for likestilling i forsvaret.