Anne-Jorunn Berg

Centre Director - Centre for Gender Research
Image of Anne-Jorunn Berg
Norwegian version of this page
Phone +47-22858973
Mobile phone 41123867 41123867
Username
Visiting address Gaustadalléen 30 None 0373 OSLO
Postal address Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO

Anne-Jorunn Berg, Professor and Director, Centre for Gender Research.

Academic interest

 • Gender theory
 • Feminist theory
 • Science and Technology Studies (STS)
 • Research methods and methodologies
 • Racialisation
 • Whiteness studies
 • Everyday life
 • Materiality
 • Cultural Studies

Background

My research interests are first and foremost interdisciplinary. The field of Gender studies is an interdisciplinary one as is Science and Technology Studies, my second academic home turf. I enjoy living at the intersection between them.

My background is in contract research through SINTEF IFIM (Research, technology and innovation), my employer for many years. Before SINTEF I worked as assistant professor at the old NTH, the Norwegian Institute of Technology, teaching so called “non-technical” subjects to civil engineering students. Furthermore I have been employed at NTNU (the Norwegian University for Science and Technology) at the Department of Interdisciplinary Studies of Culture. More recent, I have for a number of years worked at the University of Nordland where I still am engaged as adjunct professor. I have also been employed as adjunct professor at TIK (Technology, Innovation and Culture) at the University of Oslo. I have all my university exams from different institutions in Trondheim, cand.mag. (English, sociology and history), cand.polit. in sociology and dr.polit. with the dissertation thesis «Digital Feminism» in 1996.

I enjoy teaching. Contact with students is inspiring, challenging and demands continuous update on new trends and topics in gender studies as well as gender related issues of current interest. Unfortunately, my current job as director of STK means I will have very little time for teaching.

I have been invited visiting scholar/ guest professor at the University of Linköping, Sweden, Department of Technology and Social Change, Australian National University (ANU) in Canberra, at EUs Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies (JRC IPTS) in Seville and at Maastricht University, Arts and Social Sciences, Technology & Society Studies. I have participated in five large EU funded research projects and several other Nordic and international research activities.  

Tags: Feminist theory, Gender studies, Multicultural, Science and technology studies

Publications

 • Ljunggren, Elisabet & Berg, Anne-Jorunn (2015). Kvinne, entreprenør og innvandrer: Kvinnelig entreprenør eller innvandreretablerer?, I: Gry Agnete Alsos; Hilde Bjørkhaug; Agnes Bolsø & Elisabet Ljunggren (red.),  Kjønn og næringsliv i Norge.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48230-5.  5.  s 83 - 108
 • Berg, Anne-Jorunn (2014). Hva skjedde med kyborgen? : om feministisk materialitetsteori. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  38(2), s 110- 126
 • Berg, Anne-Jorunn; Flemmen, Anne Britt & Gullikstad, Berit (2010). Innledning : Interseksjonalitet, flertydighet og metodologiske utfordringer, I: Anne-Jorunn Berg; Anne Britt Flemmen & Berit Gullikstad (red.),  Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2534-1.  Innledning.  s 11 - 37 Full text in Research Archive.
 • Berg, Anne-Jorunn & Kristiansen, Tone Gunn Stene (2010). Synlig forskjell : om "nyankomne innvandrere", kjønn og rasialisering, I: Anne-Jorunn Berg; Anne Britt Flemmen & Berit Gullikstad (red.),  Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2534-1.  Artikkel.  s 225 - 259
 • Berg, Anne-Jorunn & Ljunggren, Elisabet (2010). Egne penger? : selvstendig næringsvirksomhet som kjønnet inkluderingsstrategi, I: Anne-Jorunn Berg; Anne Britt Flemmen & Berit Gullikstad (red.),  Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2534-1.  Artikkel.  s 133 - 166
 • Berg, Anne-Jorunn (2008). Silence and Articulation - Whiteness, Racialization and Feminist Memory Work. NORA. Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  16(4), s 213- 227
 • Berg, Anne-Jorunn (2008). Silence and articulation whiteness, racialization and feminist memory work. NORA. Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  16(4), s 213- 227 Show summary
 • Punie, Yves; Bogdanowicz, Marc; Berg, Anne-Jorunn; Pauwels, Caroline & Burgelman, Jean-Claude (2005). Consumption and Quality of Life in a Digital World, In Roger Silverstone (ed.),  Media, Technology and Everyday Life in Europe.  Ashgate.  ISBN 0754643603.  Chapter 6.  s 93 - 106
 • Berg, Anne-Jorunn (2004). Taus forlegenhet? Rasialisering, hvithet og minnearbeid. Kvinneforskning.  ISSN 0806-6256.  (Årg. 28, nr 2), s 68-70, 72-83

View all works in Cristin

 • Berg, Anne-Jorunn; Flemmen, Anne Britt & Gullikstad, Berit (red.) (2010). Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2534-1.  262 s.

View all works in Cristin

 • Hellstrand, Ingvil Førland; Myong, Lene; Jacobsen, Christine M.; Berg, Anne-Jorunn & Dietrichson, Susanne (2017, 06. januar). Flere vil studere kjønn. [Internett].  KILDEN kjønnsforskning.no.
 • Berg, Anne-Jorunn (2015). Kyborgens tilbakekomst? Materielle vendinger og noen uromomenter.
 • Lotherington, Ann Therese; Jacobsen, Christine M.; Lie, Merete & Berg, Anne-Jorunn (2015). Kjønnsforskning på tvers. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  47(9), s 38- 39
 • Berg, Anne-Jorunn (2014). Forskningspolitikk og faglige utfordringer.
 • Berg, Anne-Jorunn (2014). Kyborgen og materialitetens tilbakekomst.
 • Berg, Anne-Jorunn (2014). Visible difference – racialization, biologism and international adoption.
 • Hanssen, Jorid Krane; Berg, Anne-Jorunn & Annfelt, Trine (2014). Regnbuefamiliers døtre og sønner. Å forhandle med dominerende oppfatninger av familie og foreldreskap. Full text in Research Archive.
 • Kristiansen, Tone Gunn Stene; Gullikstad, Berit & Berg, Anne-Jorunn (2014). Kjønnslikestillingens tvetydigheter i det flerkulturelle barnevernet. Full text in Research Archive.
 • Berg, Anne-Jorunn (2013). «Materielle vendinger og feministisk teori – noen uromomenter».
 • Berg, Anne-Jorunn (2013). “What happened to the Cyborg? On Feminist theories of Materiality".
 • Berg, Anne-Jorunn (2013). “What happened to the Cyborg? STS and the material turn in feminist theory”.
 • Berg, Anne-Jorunn (2013). “Whiteness and memory work. On critical investigations of privilege”.
 • Berg, Anne-Jorunn (2012). “Doing business: The appearance of the figure ‘immigrant woman’ in minoritised female entrepreneurship”.
 • Berg, Anne-Jorunn (2012). ”Likestilling, governmentalitet og akademia – en kommentar til Malin Rönnblom”.
 • Berg, Anne-Jorunn (2012). ”Pragmatic Matters – STS and post-constructivism”.
 • Berg, Anne-Jorunn (2012). ”STS, materiality and user research. A reflexion”.
 • Berg, Anne-Jorunn (2011). ”Den doble strategien – med utgangspunkt i nanoteknologi og programstyrearbeid i NFR”.
 • Berg, Anne-Jorunn (2011). Earning a living – women minority entrepreneurs and economic citizenship.
 • Berg, Anne-Jorunn (2011). ”Hvor ble det av kyborgen? Om feministisk materialitetsteori”.
 • Berg, Anne-Jorunn (2011). ’Likestilte norskheter’ - om å arbeid i et tverrfaglig prosjekt.
 • Berg, Anne-Jorunn (2010). Articulating racialisation in a Scandinavian context Limitless diversity?.
 • Berg, Anne-Jorunn (2010). Hvordan har det seg at kvinner i gjennomsnitt tjener 15 % mindre enn menn pr time? Om arbeidet i Likelønnskommisjonen.
 • Berg, Anne-Jorunn (2010). Interseksjonalitet som bokprosjekt.
 • Berg, Anne-Jorunn (2010). Kjønn og akademia.
 • Berg, Anne-Jorunn (2010). Synlig forskjell ? om kjønn og rasialisering.
 • Berg, Anne-Jorunn (2010). To do or not to do ? visible difference, ?race? and Norwegianness Challenges to Multiculturalism and Integration.
 • Berg, Anne-Jorunn (2010). What has FEMCIT taught (us) me about comparative work and research on ethnicity/the multicultural(ism)?.
 • Berg, Anne-Jorunn & Ljunggren, Elisabet (2010). Økonomisk medborgerskap: arbeid, entreprenørskap og likestilling.
 • Gullikstad, Berit; Berg, Anne-Jorunn & Flemmen, Anne Britt (2010). Forord, I: Anne-Jorunn Berg; Anne Britt Flemmen & Berit Gullikstad (red.),  Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2534-1.  Forord.  s 7 - 8
 • Gullikstad, Berit; Berg, Anne-Jorunn & Ljunggren, Elisabeth (2010). Elder care in Norway: a descriptive overview and a case study. Report D.3.8 WP3 Strand 2B.
 • Ljunggren, Elisabet & Berg, Anne-Jorunn (2010). Economic independency? Self-employment as a gendered strategy of inclusion Gender, migration and entrepreneurship.
 • Lundemo, Trygve; Gullikstad, Berit; Berg, Anne-Jorunn & Flemmen, Anne Britt (2010, 15. juni). Ny kunnskap om minoriteter.  Adresseavisen.
 • Berg, Anne-Jorunn (2009). Gender research in Norway ? an overview.
 • Berg, Anne-Jorunn (2009). Visible difference? Notes on ?race?, racialisation and reification.
 • Berg, Anne-Jorunn (2009). Why EMMA? Notes on Methodology, ?Race?/Ethnicity and Gender.
 • Halsaa, Beatrice & Berg, Anne Jorunn (2008). Memory Work.
 • Halsaa, Beatrice & Berg, Anne-Jorunn (2008). Memory work in theory and practice.
 • Berg, Anne-Jorunn (2008). Frisk, nyskapende og relevant ¿ et tilbakeblikk på kjønnsforskningsprogrammet 2001-2007.
 • Berg, Anne-Jorunn (2008). Gender Research in Norway.
 • Berg, Anne-Jorunn (2008). Hard categories and hard work: Feminist memory work as research methodology. Show summary
 • Berg, Anne-Jorunn (2008). Hva i all verden? Om kjønnsforskning og forskningsprogram.
 • Berg, Anne-Jorunn (2008). Kjære leser!. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  32(1), s 2- 5
 • Berg, Anne-Jorunn (2008). Kjønn og lønn.
 • Berg, Anne-Jorunn (2008). Likestilling og likelønn ¿ fra preik til praksis.
 • Berg, Anne-Jorunn (2008). Representasjoner av kjønn og etnisitet i velferdsstatens dokumenter.
 • Berg, Anne-Jorunn (2008). STS - Erfaringer med og refleksion rundt metodiske greb.
 • Berg, Anne-Jorunn; Flemmen, Anne Britt & Gullikstad, Berit (2008). Norske likestillinger ¿ fortellinger om interseksjonalitet, kjønn og mangfold.
 • Berg, Anne-Jorunn & Halsaa, Beatrice (2008). Memory work.
 • Berg, Anne-Jorunn & Ljunggren, Elisabet (2008). Egne penger? Selvstendig næringsvirksomhet som kjønnet inkluderingsstrategi.
 • Berg, Anne-Jorunn (2007). Bokanmeldelse: Diana Mulinari og Kjerstin Sandell (red): Feministiska inteventioner. Berättelser om och från en annan värld. Atlas Akademi, Stockholm, 2006. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (4)
 • Berg, Anne-Jorunn (2007). Diskrimineringens mange former: Forskning - politikk - praksis.
 • Berg, Anne-Jorunn (2007). Gender research politics and the future.
 • Berg, Anne-Jorunn (2007). Kjønnsmessig arbeidsdeling og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet ? paradoksal stabilitet??,.
 • Berg, Anne-Jorunn (2007). Memory Practices in the Sciences; the winner of the 2006 Ludwig Fleck Prize.
 • Berg, Anne-Jorunn (2007). What could have been otherwise? Comments on FEMCIT WP6 Intimate citizenship.
 • Berg, Anne-Jorunn (2006). Autobiography in STS.
 • Berg, Anne-Jorunn (2006). Bokomtale av Dorthe Staunæs Køn, etnisitet og skoleliv. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (01.feb), s 2
 • Berg, Anne-Jorunn (2006). Diskurs som analytisk perspektiv; Om mangfoldig søken etter meningsdimensjoner.
 • Berg, Anne-Jorunn (2006). Doing complexities: a response to Søndergaard & Højgaard and Knapp.
 • Berg, Anne-Jorunn (2006). Haraway, Latour og vennene deres ? en vennligsinnet introduksjon. Del I. ANT med på Parisskolen og B.Latours arbeider.
 • Berg, Anne-Jorunn (2006). Haraway, Latour og vennene deres ? en vennligsinnet introduksjon. Del II. Hva er det med Haraway?.
 • Berg, Anne-Jorunn (2006). Internasjonaliseringsprosesser med spesiell vekt på arbeid med EU-finansierte forskningsprosjekter.
 • Berg, Anne-Jorunn (2006). Kjønnsforskning og helse: åpningshilsen.
 • Berg, Anne-Jorunn (2006). Picturing Personhood; the winner of the 2005 Rachel Carzon Prize.
 • Bråten, Beret & Berg, Anne-Jorunn (2006, 28. april). Maskinelskeren.
 • Aune, Margrethe & Berg, Anne-Jorunn (2004). Energiteknologi og hverdagsliv.
 • Berg, Anne-Jorunn (2004). Collaboration between the Nordic Research School, local PhD programmes, and other regular PhD activities in Interdisciplinary Gender Studies.
 • Berg, Anne-Jorunn (2004). Hard categories and hard work � feminist memory work as a tool for positioning work.
 • Berg, Anne-Jorunn (2004). Innovative Gendering: Grounds, challenges and suggestions.
 • Berg, Anne-Jorunn (2004). Introduksjon: Likestillingen møter kjønnsforskningen � eller omvendt?.
 • Berg, Anne-Jorunn (2004). Kjønnsforskning: Kunnskap, grenser, endring.
 • Berg, Anne-Jorunn (2004). Kunnskapsforståelser og forskningspolitikk.
 • Berg, Anne-Jorunn (2004). Med Donna mot stjernene.
 • Berg, Anne-Jorunn (2004). Noen tanker om �Kvinners plass. Statistikk, kategorier og kjønnskonstruksjon 1875-1970.�.
 • Berg, Anne-Jorunn (2004). Opening remarks: The Gendered Body, Aesthetics and Experience.
 • Berg, Anne-Jorunn (2004). Sexy maskiner: Teknologi mellom fakta og fiksjon.
 • Berg, Anne-Jorunn (2004). Virtual Residence Project - a comment.
 • Berg, Anne-Jorunn (2004). Teknofeminisme � en oversiktlig oversiktsbok. Kvinneforskning.  ISSN 0806-6256.  (4)
 • Berg, Anne-Jorunn (2003). CoCoGT - The 'co-construction of gender and technology' approach revisited.
 • Berg, Anne-Jorunn (2003). "Introduction to flexibility", Substansive theme 2: Living and Working in the Information Society.
 • Berg, Anne-Jorunn (2003). Kunnskap, grenser, endring.
 • Berg, Anne-Jorunn (2003, 14. juni). Om biologisme og feminisme.
 • Berg, Anne-Jorunn (2003, 08. mars). Rødstrømpene som aldri raknet.
 • Berg, Anne-Jorunn & Gullikstad, Berit (2003). Feminisme og multikulturalisme. Forestillinger om forskjellighet og likhet.
 • Berg, Anne-Jorunn & Halsaa, Beatrice (2003). Kjønnsforskning - det er da ingen heksekunst. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Halsaa, Beatrice & Berg, Anne Jorunn (2003, 11. mai). Dagsnytt 18 NRK P2. [Radio].  Oslo.
 • Punie, Yves; Bogdanowicz, Marc; Berg, Anne-Jorunn; Pauwels, Caroline & Burgelman, Jean Claude (2003). Living and Working in the Information Society: Quality of Life in a digital world.
 • Berg, Anne-Jorunn (2002). 3xPC+IT: Three times PC and IT – reflections on ’gender and technology’.
 • Berg, Anne-Jorunn (2002). ”Kunnskap, grenser, endring”, åpningsinnlegg.
 • Berg, Anne-Jorunn (2002). Hverdagslivets virtuelle virkelighet.

View all works in Cristin

Published Feb. 4, 2015 12:45 PM - Last modified July 19, 2018 2:23 PM