Beret Bråten

Associate Professor - Centre for Gender Research
Image of Beret Bråten
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Gaustadalléen 30D (NEMKO-bygget)
Postal address Postboks 1040 Blindern 0315 Oslo

Academic Interests

 • Integration
 • Intersectionality
 • Gender equality
 • Feminism
 • Political participation and representation
 • Welfare state

Teaching

 • KFL2030 – Aktuelle temaer i kjønnsforskning 
 • KFL4050 – Theorising gender equality 
 • KFL4060/KFL2060 – Gender Equality in the Nordic Countries

Background

 • Senior Lecturer, Centre for Gender Research, University of Oslo, 2018
 • Postdoctoral Research Fellow, Akershus University Hospital (HØKH), 2017-2020
 • Research Fellow, Fafo, 2013-2017
 • Research Fellow, Centre for Gender Research, University of Oslo, 2012-13
 • Doctoral Research Fellow, Centre for Gender Research, University of Oslo, 2006-2011.
 • Research Journalist, KILDEN kjønnsforskning.no, 2002-2006
 • Cand.polit. Sosiology, UiO, 2002
Tags: Integration, Intersectionality, Gender equality, Feminism, Political participation and representation, Welfare state

Publications

 • Bråten, Beret (2020). Nå er han borte. Minoritets- og majoritetsnorske om å følge en som står nær, i siste fase av livet. Nordiske udkast. ISSN 1396-3953. 48(2), p. 62–80.
 • Grung, Anne Hege & Bråten, Beret (2019). Chaplaincy and religious plurality in the Norwegian context. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT). ISSN 1893-4773. p. 71–80.

View all works in Cristin

 • Bråten, Beret & Mikalsen, Maja Feng (2022). Diversity and Inclusion at the University of Oslo – a research report [Academic lecture].
 • Bråten, Beret & Mikalsen, Maja Feng (2022). Seminar: Lansering av Mangfoldsrapporten.
 • Bråten, Beret & Mikalsen, Maja Feng (2022). Ambivalent experiences of discrimination [paper til parallellsesjon].
 • Rogstad, Jon; Bjørnset, Mathilde; Bråten, Beret & Kindt, Marianne Takvam (2021). Fremming av inkluderende barnehage og skolemiljø. [Business/trade/industry journal]. Utdanning, Utdanningsnytt.no.
 • Bråten, Beret; Lillevik, Ragna; Elgvin, Olav & Flatø, Hedda (2021). Samtale og strid. Frivillige organisasjoners arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap. FAFO-rapport. ISSN 0801-6143.
 • Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen; Lisbeth, Thoresen & Bråten, Beret (2020). Smittevern og menneskelige behov. Stavanger Aftenblad. ISSN 0804-8991. p. 38–38.
 • Bråten, Beret & Mikalsen, Maja Feng (2022). Mangfold og inkludering ved Universitetet i Oslo – en forskningsrapport. Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo,.
 • Bjørnset, Mathilde; Bråten, Beret; Rogstad, Jon; Kindt, Marianne Takvam & Gjefsen, Hege Marie (2020). Kompetanse for inkluderende barnehage og skolemiljø. Evaluering av tre tiltak. Sluttrapport. Fafo.

View all works in Cristin

Published Aug. 14, 2018 3:06 PM - Last modified Sep. 12, 2022 8:24 AM

Projects