Kristin Engh Førde

Postdoctoral Fellow - Centre for Gender Research
Image of Kristin Engh Førde
Norwegian version of this page
Phone +47-22858744
Room NEMKO405
Username
Visiting address Gaustadalleen 30 D (Nemko-bygget) 0373 Oslo
Postal address Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO

Academic interests

Gender and new forms of reproduction

New reproductive technologies and transnational markets

Kinship and family

Power and inequality

Medical anthropology

Violent extremism and prevention

Courses taught

KFL2080/KFL4080 - Kjønn og oppvekst (spring 2019)

Background

Senior researcher at Norwegian centre for the study of violence and traumtaic stress 2015-2019

PhD Fellow at Institute of health and society, University of Oslo 2012-2016

Research journalist at Kilden Gender Research 2006-2012

Founding editor of Fett – feminist journal 2004-2007

Journalist in Klassekampen (daily newspaper) 2001-2005

Awards

Shortlisted for The Health Prize 2016 for my PhD project «Win-win or exploitation? Transnational commercial surrogacy in India».

Committees

Board representative for temporary employees, Centre for Gender Research

Tags: Gender, Fertility, Reproduction, Kinship, Family, Extremism

Publications

 • Førde, Kristin Engh & Andersen, Arnfinn J. (2019). Bekymring - Hva er det, og hva gjør det?, I: Stian Lid & Geir Heierstad (red.),  Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205518346.  kap. 2.  s 51 - 67
 • Førde, Kristin Engh (2018). "Dette ble min eneste mulighet" : skandinaviske homofile menns valg av kommersiell surrogati i India. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  42(1/2), s 29- 46 . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-03
 • Førde, Kristin Engh (2018). «’Dette ble min eneste mulighet’. Skandinaviske homofile menns valg av kommersiell surrogati i India». Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (2) . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-03
 • Førde, Kristin Engh (2017). “Fair Play in a Dirty Field? – The Ethical Work of Commissioning Surrogacy in India”, In Merete Lie & Nina Lykke (ed.),  Assisted Reproduction Across Borders. Feminist Perspectives on Normalizations, Disruptions and Transmissions.  Routledge.  ISBN 978-1-138-67464-6.  2.  s 37 - 48
 • Førde, Kristin Engh & Fjeld, Heidi E (2013). “I et land langt borte … Forskning om surrogati”. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (2)

View all works in Cristin

 • Øverland, Gwynyth; Andersen, Arnfinn J. & Førde, Kristin Engh (ed.) (2018). Violent Extremism in the 21st Century: International Perspectives. Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 9781527520882.  483 s.
 • Øverland, Gwynyth; Andersen, Arnfinn J.; Førde, Kristin Engh; Grødum, Kjetil & Salomonsen, Joseph (ed.) (2018). Violent Extremism in the 21st Century: International Perspectives. Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 1-5275-1580-X.  455 s.

View all works in Cristin

 • Førde, Kristin Engh (2020, 30. juni). Babyboom med bismak.  Klassekampen.
 • Førde, Kristin Engh (2020). Elektiv eggfrysing i en pronatalistisk nordisk velferdsstat.
 • Førde, Kristin Engh (2020, 07. september). En moderne familie 2.0. [Internett].  Nrk.no.
 • Førde, Kristin Engh (2020, 11. juni). Endringer i bioteknologiloven skaper nye spørsmål for feminister. [Fagblad].  Kilden kjønnsforskning.
 • Førde, Kristin Engh (2020, 09. november). Håpets marked, episode 2: Surrogati. Intervju og bidrag til reaerch.. [TV].  NRK TV.
 • Førde, Kristin Engh (2020, 26. oktober). Influenser fryser ned egg i norsk eggbank. [TV].  TV2 Nyheter.
 • Førde, Kristin Engh; Hamran, Torunn & Elstad, Ingunn (2020, 20. mars). Samfunnsbyggerne. [Tidsskrift].  Kilden, Kjønnsforskning.no.
 • Førde, Kristin Engh (2019). Elective egg freezing in a pronatalist late modern welfare state.
 • Førde, Kristin Engh (2019). Kjønn og bekymring i radikaliseringsfeltet.
 • Førde, Kristin Engh (2019). Sara Ahmed: Living a feminist life - bokanmeldelse. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (2)
 • Førde, Kristin Engh (2018). Mislykkede menn? Ekstremisme, utenforskap og kjønn.
 • Førde, Kristin Engh (2018). Violent Extremism in the 21st century.
 • Førde, Kristin Engh & Andersen, Arnfinn J. (2018). Bekymringsarbeidet. Dilemmaer og muligheter i lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge. Rapport. 4/2018.
 • Førde, Kristin Engh (2017). Intimate Distance. Transnational Commercial Surrogacy in India.

View all works in Cristin

Published Feb. 28, 2019 11:21 AM - Last modified Sep. 25, 2020 11:01 AM

Projects