Solveig Laugerud

Doctoral Research Fellow - Centre for Gender Research
Image of Solveig Laugerud
Norwegian version of this page
Phone +47-22858947
Username
Visiting address Gaustadalléen 30 None 0373 OSLO
Postal address Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO
Other affiliations Faculty of Law (Student)

Publications

  • Laugerud, Solveig & Langballe, Åse (2017). Turning the Witness Stand into a Speaker's Platform: Victim Participation in the Norwegian Legal System as Exemplified by the Trial Against Anders Behring Breivik. Law & society review.  ISSN 0023-9216.  51(2), s 227- 251 . doi: 10.1111/lasr.12268
  • Laugerud, Solveig (2014). Juss og juks - igjen? Om uavhengighet og likestilling i krisesenterloven :. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  38(3/4), s 287- 301
  • Laugerud, Solveig (2007). Offerposisjonens tilgjengelighet. Bulletine.  ISSN 1891-1420.  (2)

View all works in Cristin

  • Laugerud, Solveig & Langballe, Åse (2013). 22. juli-rettssaken. Utøya-ungdommenes opplevelse av rettssaken i et viktimologisk perspektiv.
  • Laugerud, Solveig & Langballe, Åse (2013). Terror Exposed Youth’ Experiences from the Legal Proceedings.
  • Johansen, Per Ole; Nadheim, Erik & Laugerud, Solveig (2009). Tiltak for voldsutsatte minoritetskvinner. Noen nordiske erfaringer.
  • Laugerud, Solveig (2009). Smertefulle endringsprosesser. En undersøkelse av arbeidsmiljøet ved utvalgte krisesentre. Rapport. 3/2009.
  • Laugerud, Solveig (2007). En splittet offeropplevelse, et offerperspektiv på seksuelle overgrep og rettsvesenet.

View all works in Cristin

Published Jan. 7, 2015 2:41 PM - Last modified July 19, 2018 2:25 PM