Camilla Vislie

Doctoral Research Fellow - Centre for Gender Research
Image of Camilla Vislie
Norwegian version of this page
Phone +47 22858903
Mobile phone +47 92666902
Username
Other affiliations Faculty of Social Sciences (Student)

Academic Interests

 • Gender
 • Sexual relations
 • Sexual offences
 • Domestic violence
 • Rape
 • Youth
 • Social class
 • Subjectivity

Background

 • Research assistent at NOVA, Norwegian Social Research
 • Master's degree in Gender studies, UiO,
 • Bachelor´s degree in Social Anthropology, UiO

Cooperation

The Domestic Violence Research Program at the Norwegian Social Research (NOVA)

Financing

Ph.d.- candidate, Universitety of Oslo, 2018-2021.

Tags: Gender, Sexualities, Youth, Subjectivity, Rape

Publications

 • Gundersen, Tonje & Vislie, Camilla Cecilie (2019). Voldsutsatte med funksjonsnedsettelser - individuelle og strukturelle barrierer mot å søke hjelp, I: Kristin Skjørten; Elisiv Bakketeig; Margunn Bjørnholt & Svein Mossige (red.),  Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03233-7.  9.  s 159 - 177 Show summary

View all works in Cristin

 • Vislie, Camilla Cecilie (2019). New sexualities - New vulnerabilities? A gendered and classed perspective on sexual agency and vulnerability in young people's sexual and intimate relationships.
 • Backe-Hansen, Elisabeth; Smette, Ingrid & Vislie, Camilla (2017). Kunnskapsoppsummering. Vold mot barn og systemsvikt. NOVA Rapport. 4/17.
 • Bredal, Anja & Vislie, Camilla (2017). Familierettede tjenester i et flerkulturelt samfunn. Erfaringer fra familievernet og andre hjelpeinstanser. NOVA Rapport. 5.
 • Eriksen, Nina; Vislie, Camilla & Gundersen, Tonje (2017, 19. mai). Vald og overgrep går under radaren.  forskning.no.
 • Vislie, Camilla (2017). Municipal systems for safeguarding and reporting violence against adults at risk.
 • Vislie, Camilla (2017). Vold mot særlig utsatte grupper – Hva gjør kommunene?.
 • Vislie, Camilla Cecilie & Gundersen, Tonje (2017). Municipal systems for safeguarding and reporting violence against vulnerable adults.
 • Vislie, Camilla & Gundersen, Tonje (2017). Det du ikke ser kan du heller ikke gjøre noe med. Kommunal rapport.  ISSN 0801-6410.
 • Vislie, Camilla & Gundersen, Tonje (2017). Vern av risiokoutsatte voksne. Kommunenes varslingssystemer for avdekking av vold og overgrep. Show summary

View all works in Cristin

Published Jan. 15, 2018 2:34 PM - Last modified Sep. 25, 2020 9:28 AM