Skumsnes Reinert

Senior Executive Officer
Image of Skumsnes Reinert
Norwegian version of this page
Phone +47-22858742
Mobile phone +47-95904022
Room NEKO403
Available hours Tuesday-Friday
Username
Visiting address Nemkobygget Gaustadalleen 30 D 0373 OSLO
Postal address Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO

Tasks performed

 • Web editor Centre for Gender Research
 • Research communication
 • Cristin- research documentation
 • Invoices
 • Attestation
 • Ordering, booking etc.

Background

 • PhD in Gender Studies/Cultural Studies/Egyptology, University of Oslo, 2014-2018
 • Post-graduate qualifications in Egyptology, The American University in Cairo, 2009, 2011
 • Master of Arts in History/Egyptology, University of Bergen, 2007-2009
 • Bachelor of Arts in History and Culture, University of Bergen, 2005-2007
 • Advanced degree in Teaching, Stord/Haugesund University College, 2002-2005

Committees and Memberships

Tags: Body, Sex, Gender, Family, Epistemology, Ontology, Gender Research, Feminist theory, History, Egyptology

Publications

 • Skumsnes, Reinert Vikjord (2019). Kvindesymbolik i thebanske privatgrave. Papyrus Tidsskrift for Dansk Ægyptologisk Selskab.  ISSN 0903-4714.  39(1), s 24- 31
 • Skumsnes, Reinert (2015). Frå sorg til fest : musikk og ritual i det gamle Egypt. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(1), s 51- 61
 • Skumsnes, Reinert & Bettum, Anders (2015). Solas rike - ikkje berre palass og tempel. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  127, s 17- 39
 • Skumsnes, Reinert (2014). Familien i det gamle Egypt. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2), s 3- 11 Full text in Research Archive.
 • Skumsnes, Reinert (2013). Kongelige kvinner og kongemakt under Det gamle riket. Ostrakon.  ISSN 1893-5303.  5-6, s 13- 28
 • Skumsnes, Reinert (2011). Adopsjon, arv og testamente i Deir el-Medina. Ostrakon.  ISSN 1893-5303.  3, s 25- 31
 • Skumsnes, Reinert (2010). Kjønnsroller i det gamle Egypt. Fortid.  ISSN 1504-1913.  1, s 75- 79

View all works in Cristin

 • Skumsnes, Reinert Vikjord (2018). Patterns of change and disclosures of difference. Family and gender in New Kingdom Egypt: titles of non-royal women. Show summary
 • Skumsnes, Reinert (2014). Det gamle Egypt vaknar til liv. Aftenposten Viten.
 • Skumsnes, Reinert (2014). Myta om det gamle Egypt. Aftenposten Viten. . doi: http://www.aftenposten.no/viten/Myta-om-det-gamle-Egypt-7833325.html
 • Skumsnes, Reinert (2010). Kleopatra - dronning over alle kongar. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  3, s 20- 29
 • Skumsnes, Reinert (2009). Kvinner i det gamle Egypt: Ein komparativ studie.

View all works in Cristin

Published Feb. 10, 2014 12:32 PM - Last modified Nov. 29, 2019 4:05 PM

Projects

No ongoing projects