Øystein Holter Gullvåg: Gender Equality - A Democratic and Cooperative Issue

Øystein Holter Gullvåg, professor ved STK, er bidragsyter i denne internasjonale boka om "de nordiske måtene" - Nordic Ways.

viser cover på boka, blå blokkbokstaver på bakgrunn som ligner treverk

Internasjonal publikasjon om likestilling i Norden. Øystein Holter Gullvåg er bidragsyter. Publisert i oktober 2016

Bidragsyterne til Nordic Ways inkluderer Vigdis Finnbogadottir, Carl Bildt, Jonas Gahr Støre, Kristin Skogen Lund, Henrik Syse, Peter Stordalen og Grete Brochman, og mange andre - politikere, praktikere og forskere, som alle bidrar med korte essays som oppsummerer sentrale erfaringer med den nordiske modellen.

Øystein Holter Gullvåg er med i kapitlet om kjønnslikestilling i Nordic Ways: Gislason, Ingolfur with Lammi-Taskula, Johanna & Holter, Øystein Gullvåg 2016: Gender Equality - A Democratic and Cooperative Issue. In Simonyi, Andras; Cagan, Debra L (eds): Nordic Ways, Centre for Transatlantic Relations, The John Hopkins University, Washington (p 291-298)

I kapitlet Gender Equality - A Democratic and Cooperative Issue, viser disse tre forskerne hvordan utviklingen av den nordiske modellen har vært knyttet til inkludering av menn i likestillingsprosjektet. De skriver bl.a.:

"Much earlier than in other countries, the Nordic region was characterized by a growing realization that gender equality was an issue going beyond the
older notion of gender inequality as a women's issue"

 

Published Jan. 20, 2017 12:09 PM - Last modified June 25, 2019 3:14 PM