Blikk for kjønn kan kombineres med alt

Vil du lære om betydningen av kjønn i samfunnet og om forholdet mellom majoritets- og minoritetsgrupper? Da er Senter for tverrfaglig kjønnsstudier stedet for deg, mener Charlie Blistad som er bachelor-student ved STK.

profilbilde

Charlie Blistad er bachelorstudent ved STK. Foto: Malin Lenita Vik

Hvorfor søkte du deg til bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier?

– Jeg er veldig interessert i kjønn, i hvordan kjønn fungerer strukturelt og som sorteringsmåte. Hvorfor har vi bare har to allment aksepterte kjønnskategorier, mann og kvinne, for eksempel, spør Charlie.

Han jobbet som koordinator i film- og reklamebransjen da han bestemte seg for å søke på tverrfaglig kjønnsstudier. Nå går han andre året på bachelor i tverrfaglig kjønnsstudier og representerer studentene, både i senterstyret og i studentutvalget.

Hva lærer man på studiet?

– På studiet ser vi på ulike merkelapper vi bærer med oss og hvordan de påvirker vår posisjon i samfunnet. Det kan være kjønn, etnisitet, funksjonsevne, klasse og seksuell legning. Vi ser også på hva kjønn betyr i ulike sammenhenger og i ulike samfunnslag, forklarer Charlie.

Som eksempel trekker Charlie inn innvandring og integrering. Innvandrermenn og -kvinner møter utfordringer fordi de er en minoritet i samfunnet, men de møter kanskje ulike utfordringer fordi de tilhører ulike kjønnskategorier.

På hvilken måte et studiet samfunnsrelevant?

– Kjønn er like viktig i dag som før. Ja, vi har alle stemmerett og lover og regler som regulerer likestilling, men fremdeles spiller kjønn en stor rolle i samfunnsstrukturen og i hvordan samfunnet er bygget opp, sier Charlie.

Charlie mener at studier i tverrfaglige kjønnsstudier er svært dagsaktuelt med tanke på fremveksten av høyrepopulisme og religiøs ekstremisme.

– Hvordan har Donald Trumps uttalelser om kvinner, homofile og muslimer plutselig blitt legitime? Det var de ikke for fem år siden. Hva er det som har endret seg i samfunnet i denne perioden? Og hvem er de hvite, middelaldrende og sinte mennene som stemmer på slike som Trump, spør Charlie.

På tverrfaglige kjønnsstudier diskuteres og analyseres slike problemstillinger i et kjønnsperspektiv. De diskuterer også syn på kjønn i ulike samfunnsideologier og hvordan disse ideologiene virker i samfunnet.

– Jeg har også fått større forståelse for hvordan hat oppstår i den enkelte og hvordan det kan kobles til den plassen man har i samfunnet. Det handler kanskje ofte om utenforskap og marginalisering, sier han.

Hvem passer tverrfaglige kjønnsstudier for?

– Dersom man ønsker å lære mer om kjønn, om hvordan samfunnet er bygd opp og hvordan vi som individer blir påvirket av samfunnet, er STK studiestedet, svarer han.

– På dette studiet lærer vi også om marginaliserte grupper i samfunnet og om forholdet mellom majoritet og minoritet. Vi ser også på kultur, normer og ulike verdier i de forskjellige samfunnslagene, fortsetter Charlie.

Charlie mener at kjønnsstudier også er bra å kombinere med andre fag fordi et blikk for kjønn kan kombineres med alt.

Selv har han valgt fordypning i pedagogikk siden et av hans interessefelt er barns utvikling – altså hvordan gutter og jenter sosialiseres inn i ulike kjønnsroller og hvilke implikasjoner dette får for deres liv.

Hva vil du bruke studiet til?

– Det er så mange aspekter av samfunnet som kan analyseres i et kjønnsperspektiv, at jeg har lyst til å ta master i tverrfaglig kjønnsstudier. Senere kunne jeg kanskje tenke meg å jobbe med barn, ungdom og kjønn. Eller kanskje med forskning, avslutter Charlie.

Av Malin Lenita Vik
Publisert 27. okt. 2017 13:06 - Sist endret 21. mars 2018 14:24