Tolv oppgaver nominert til pris for beste masteroppgave med kjønnsperspektiv i 2017

Aldri har så mange masteroppgaver blitt nominert til prisen for beste masteroppgave med kjønnsperspektiv ved UiO. Tolv masteroppgaver ble nominert.

De nominerte fikk diplom og rose på STKs nyttårsfest 11. januar. Tonje Baugerud stakk av med prisen og kunne ta med seg en pengesjekk.

de nominerte

Noen av de nominerte: Marianne Gunderson, Elanor Halvorsen Brendmo, Guro Torget, Aleksander Gundersen, Silje Fines Wannebo og prisvinner Tonje Baugerud. Foto: Malin Lenita Vik

Her er de nominerte til prisen:

A Revolution of Dignity? LGBT Rights Before and After Euromaidan

 • Kandidatens navn: Silje Fines Wannebo
 • Levert ved ILOS, høst 2017
 • Forslagsstiller og veileder: Geir Flikke

Kjønnsforskjeller i matematikk. En kvantitativ undersøkelse av lavtpresterende førsteklassinger.

 • Kandidatens navn: Terje Ulv Throndsen
 • Levert ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • Forslagsstiller og veileder: Anita Lopez-Pedersen

Feminists ≠ feminine? Investigating people’s visual representations of feminist women and men

 • Kandidatens navn: Aleksander Gundersen
 • Levert ved Psykologisk Institutt, vår 2017
 • Forslagsstiller og veileder: Jonas R. Kunst

”Det er ikke så farlig” Menns fortellinger om et problematisk forhold til mat og kropp

 • Kandidatens navn: Elanor Halvorsen Brendmo
 • Levert ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, vår 2017
 • Forslagsstillere: Ulla-Britt Lilleaas (veileder) og Øystein Gullvåg Holter(sensor)

Transkjønn i mediene. Fremstillingen av transkjønnede i fem dagsaviser fra perioden 1986-2016

 • Kandidatens navn: Lucy-Emilie Andersen
 • Levert ved Institutt for medier og kommunikasjon, vår 2017
 • Forslagsstiller og veileder: Anders Lysne

Skeiv representasjon på streite premisser. Representasjon av LHBTQ-karakterer i dataspill

 • Kandidatens navn: Guro Torget
 • Levert ved Institutt for medier og kommunikasjon, vår 2017
 • Forslagsstiller og sensor: Kim Johansen Østby

The Gamer, the Surfer and the Social Media Consumer. Vocational students’ English use in and out of school.

 • Kandidatens navn: Katharina Køber Garvoll
 • Levert ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, vår 2017
 • Forslagsstiller og veileder: Lisbeth M Brevik

Identity Struggles: LGBT Activism in Morocco

 • Kandidatens navn: Eli Ramsvik Melby
 • Levert ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, vår 2017
 • Forslagsstiller og veileder: Mette Andersson

What is an omega? Rewriting sex and gender in omegaverse fanfiction

 • Kandidatens navn: Marianne Gunderson
 • Levert ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
 • Forslagsstillere: Sara Orning (veileder) og Erika Kvistad (biveileder)

Mobilisering nedifrån, integrering ovanifrån? En studie av kvinnoorganisationernas grad av genomslag i policyprocessen kring en samlad diskrimineringslag

 • Kandidatens navn: Johanna Hjertquist
 • Levert ved Institutt for statsvitenskap
 • Foreslått av Beatrice Halsaa, veileder

Embodying Intersecting Selves: Exploring the Lived Experiences of Queer Muslim Women in Norway

 • Kandidatens navn: Ida Strømsvik Dalslåen
 • Levert ved Teologisk Fakultet, høst 2017
 • Forslagsstiller og veileder: Nina Hoel

Talking Bodies: A Spatial Analysis of the Veiled Body and Female Corporeality

 • Kandidatens navn: Tonje Baugerud
 • Levert ved Det teologiske fakultet
 • Forslagsstillers navn og veileder: Nina Hoel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Malin Lenita Vik
Publisert 21. jan. 2018 17:05 - Sist endret 5. juni 2018 15:37