English version of this page

Lois McNay ny Professor II ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Lois McNay er ny Professor II ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning i  samarbeid med det Samfunnsvitenskaplige Fakultet. Ho vert ein ressurs for kjønnsforskinga ved UiO, men også for forsking i skjæringspunktet mellom feministisk, sosial og politisk teori meir generelt.

Profilbilete av Professor Lois McNay

Lois McNay er ny Professor II ved Senter for tverrfaglige kjønnsforskning. Foto: Somerville College

Professor i politisk teori ved Oxford University

Lois McNay er Professor i politisk teori ved Somerville College, Oxford University. Hennar faglege interesser er kontinental sosial, politisk og feministisk teori, og spesielt arbeidene til Michel Foucault, Pierre Bourdieu og teoretikarar frå Frankfurterskulen. Blant hennar mange publikasjonar er Foucault and Feminism: Power, Gender and the Self (1992), Foucault: A Critical Introduction (1994), Gender and Agency: Reconfiguring the Subject in Feminist and Social Theory (2000), Against Recognition (2007) og The Misguided Search for the Political (2014). 

For meir om Lois McNay, hennar faglege bidrag ved STK og samarbeid med det Samfunnsvitenskaplige Fakultet, sjå engelsk versjon.

Av Reinert Skumsnes
Publisert 25. mai 2018 15:25 - Sist endret 2. okt. 2018 12:45