Nye stipendiater ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

STK ønsker Vilde Andrea Pettersen og Camilla Vislie velkommen som nye stipendiater. De skal forske på Emma Goldman og skandinavisk litteratur og ungdom og seksualitet.

profilbilder

Camilla Vislie (foto: Nina Eriksen) og Vilde Andrea Pettersen er nye stipendiater ved STK.

Vilde Andrea Pettersen

Pettersen har en mastergrad i idè och lärdomshistoria fra Göteborgs universitetet. Hun har vært redaksjonsmedlem i Salongen, nettidskrift for filosofi og idéhistorie siden 2016 og redaktør siden juni 2017. Siden midten av 2017 har hun jobbet på Hl-senteret, senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

På STK skal Pettersen undersøke forbindelsen mellom feminisme og beskrivelser av kvinners rolle i samfunnet skildret i skandinavisk litteratur og Emma Goldmans teori om anarkisme og feminisme.

Camilla Vislie

Vislie har en mastergrad i kjønnsstudier fra STK. Hun har de siste årene jobbet som vitenskapelig assistent ved NOVA, der hun var tilknyttet Voldsprogrammet – Forskningsprogram om vold i nære relasjoner.  Hun har også bakgrunn som skuespiller og scenekunstner.

I sitt doktorgradsprosjekt skal Vislie undersøke hvordan kjønn og klasse former seksuelle erfaringer og meningsfelter. Hun vil se på hvordan ungdom fra ulike sosiale miljøer forstår og forhandler om seksuelle situasjoner og seksuelle subjektiviteter, og hvordan disse forhandlingene gir opphav til opplevelse av makt og avmakt i seksuelle situasjoner.

Publisert 12. jan. 2018 15:32 - Sist endret 28. sep. 2018 02:08