Seminarrekke: Kritisk tenkning og «langsom forskning» i tellekantenes tid

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning arrangerer seminarrekke med fokus på refleksjon og synliggjøring av kvalitetene ved fordypning og konsentrasjon som en motkraft til den dominerende vektleggingen av kvantitet og målbare effekter.

Akademia er i rask endring. Våre angloamerikanske kollegaer har lenge eksellert i begreper som academic capitalism, audit culture og corporate academia. På relativt kort tid har økt vekt på målbare resultater og mer markedsbasert konkurranse også slått tungt inn her i landet.

Målet med denne seminarrekken er å sette ord på tilnærminger til forskningsprosessen som kanskje heller nedmuntres enn oppmuntres i tellekantenes tid. Finnes det metoder for forståelse og innsikt som sliter i motbakke når fokuset er på raske og målbare resultater? Hvilke verdier og betydning har disse eventuelt i møte med studenter og akademikeres bidrag til den offentlige samtalen, og hva går tapt dersom kritisk tenkning og langsom forskning ikke lengre gis plass i akademia?

Denne seminarrekken skal være en møteplass for refleksjon og synliggjøring av kvalitetene ved fordypning og konsentrasjon som en motkraft til den dominerende vektleggingen av kvantitet og målbare effekter. Seminarrekken vil tematisere disse spørsmålene både i relasjon til forsknings- og skriveprosessen, på undervisningsformer og læring, og akademias rolle i den offentlige samtalen.

Publisert 3. juli 2018 15:23 - Sist endret 24. juni 2019 10:34