Seminarrekke: Gutter, menn og maskuliniteter

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ønsker å bringe spørsmål knyttet til menn og maskulinitet tydeligere på dagsorden i kjønnsforskningen, og starter nå en ny seminarrekke som diskuterer maskulinitet fra ulike perspektiver.

Forholdet mellom maskulinitet og sosial status eller klasse er et viktig tema i høstens seminarrekke. Vi tar opp diskusjonen om gutter som de nye taperne i skolen; nye tendenser til re-maskulinisering av akademia; samt hva som skjer i møtet mellom maskuline identiteter og devalueringen av tradisjonelle mannlige arbeiderklasseyrker. Seminarene vil bidra til bedre kunnskap, mer refleksjon og mer forskning innen ulike fagområder i forhold til maskulinitet.

De ulike seminarene arranges i samarbeid mellom STK/UiO og andre partnere.

Kommende seminar

Publisert 20. sep. 2019 10:04 - Sist endret 14. okt. 2019 16:23