Disputas: Familie og kjønn i det gamle Egypt

Master Reinert Skumsnes ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Patterns of change and disclosures of difference. Family and gender in New Kingdom Egypt: titles of non-royal women.

For mer informasjon, se HF sine nettsider.

Publisert 2. nov. 2018 10:38 - Sist endret 2. nov. 2018 10:38