2016

Tidligere

Tid og sted: 7. des. 2016, Sundvolden Hotell, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva

Den nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning i samarbeid med sentrene/miljøene i kjønnsforskning i Norge inviterer til Allmennkurs 2016: Kjønn som analytisk dimensjon - teoretiske posisjoner - metodiske konsekvenser.