Forskerkonferanse/Ph.Dkurs: Kjønn som analytisk dimensjon - teoretiske posisjoner - metodiske konsekvenser

Den nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning i samarbeid med sentrene/miljøene i kjønnsforskning i Norge inviterer til Allmennkurs 2016: Kjønn som analytisk dimensjon - teoretiske posisjoner - metodiske konsekvenser.

Den nasjonale forskerskolens generelle ph.d.-kurs i 2014 satte søkelyset på hvilke teoretiske posisjoner som finnes i norsk kjønnsforskning og hvordan ulike forskere bruker begrepet kjønn i egen forskning. På årets kurs tar vi spørsmålet videre og spør: Hvordan omsettes teoretiske posisjoner i metodiske valg? Og i hvilken grad henger teoretiske og metodiske valg sammen med tematikk og forskningsspørsmål, med det fenomen man vil gripe an? Hva er nedslagsfeltet – og grensene – for ulike teoretiske og metodiske tilganger? Hva egner ulike teorier og metoder seg til, og hva egner de seg evt. mindre godt til?

Mer informasjon om påmelding og praktiske forhold: Ragni Indahl, om kursopplegg og faglig innhold: Harriet Bjerrum Nielsen.

Publisert 2. feb. 2016 09:08 - Sist endret 2. nov. 2016 10:16