Call for abstracts: Kjønnsforskning NÅ 2017

Den nasjonale fagkonferansen for kjønnsforskning i Norge arrangeres av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO, 8.-9. juni i 2017.

cafebord med ipad, blokker, kaffe og hendene til to personer

Bilde: Workshop at university, CC0 Public Domain

Frist for registering til konferansen er 22. mai.

Frist for å sende inn abstract til konferansen er utvidet til 18. mai.

Gå til konferansesiden for mer informasjon om konferansen, abstracts og registering

Om konferansen

Kjønnsforskning NÅ er en konferanse som samler forskere og studenter med kompetanse og/eller faglige interesse for kjønnsforskning. Formålet med konferansen er å diskutere aktuelle, sentrale utfordringer i forskningsfeltet med fokus på både teoretiske og metodiske problemstillinger.

Konferansen er en sentral møteplass for norske kjønnsforskere der man kan bli kjent med andre i fagmiljøet, inngå i nye nettverkssamarbeid og/eller rekruttere potensielle samarbeidspartnere til prosjekter.

Konferanseprogrammet vil bestå av en kombinasjon av plenumssesjoner og parallelle sesjoner.

 

 

Arrangør

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
Emneord: Kjønnsforskning NÅ 2017
Publisert 23. des. 2016 14:12 - Sist endret 26. apr. 2017 15:52