Lansering: Den terminologiske nettbasen ”Fagtermer i kjønnsforskning”

I 2-3 år har en prosjektgruppe bestående av representanter fra Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning og forskere fra STK arbeidet med å utvikle en liste med grunnleggende fagtermer og definisjoner for kjønnsforskningsfeltet, på bokmål, nynorsk og engelsk. Basen vil lanseres på seminaret.

Prosjektet "Fagtermer i kjønnsforskning" er støttet av Språkrådet og er forankret i fagmiljøene ved de fire universiteter UiO, UiB, UiT og NTNU. Jorunn Økland og Amund Rake Hoffart, Ph.D.-stipendiat ved Örebro universitet, har representert STK i prosjektgruppen. Prosjektgruppen i tillegg bestått av Christine Jacobsen fra Universitet i Bergen, Merete Lie fra NTNU og Marit Aure fra Kvinnforsk UiT. Sammen har de jobbet i to-tre år med å utvikle termbasen som er en liste med grunnleggende fagtermer og definisjoner for kjønnsforskningsfeltet, på bokmål og nynorsk.

Resultatet er registrert i Språkrådets termwiki.

Program

Åpning ved Jorunn Økland, professor, STK/bestyrer, Det norske institutt i Athen

Del 1

  • Åse Wetås, Direktør, Språkrådet: Termarbeidet i Språkrådet og behovet for norsk fagspråk
  • Linda Rustad, Direktør, KILDEN Kjønnsforskning.no: Publisering på norsk i kjønnsforskningen
  • Anna Lundberg, forsker ved Linköpings universitet: Det svenske terminologiprosjektet
  • Amund Rake Hoffart, Ph.D.-stipendiat, Örebro universitet: Framgangsmåter og metoder
  • Jorunn Økland, professor ved STK: Revolusjoner, Definisjoner og kanonisering i kjønnsforskningen. Kjønnsforskningens historie skrevet som begrepshistorie?

Del 2

Snorklipping, demonstrasjon og samtale

 

Arrangementet er åpnet for alle!

Det blir enkel servering.

Arrangør

Jorunn Økland, professor ved STK og Amund Rake Hoffart, stipendiat ved Örebro universitet
Publisert 27. sep. 2017 14:38 - Sist endret 11. juli 2018 18:43