Akademisk kjønnskultur i endring?

STK og FRONT-prosjektet ved MatNat inviterer til seminar om historisk og nåtidig arbeid for likestilling i akademia.

Bakgrunn

I 2003 ble UiO dømt i ESA domstolen fordi det var brudd på EØS sitt likebehandlingsprinsipp å øremerke vitenskapelige stillinger til kvinner. Derfor måtte UiO finne på nye tiltak for å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Hva skjedde i kjølvannet av ESA dommen og hvordan er situasjonen i dag? Seminaret vil presentere nyere forskning om kjønn og likestilling på UiO (MatNat og juss), samt forskning fra andre universiteter i Norge.

Program

Kl. 14.00-14.15   Intro v/Trine Rogg Korsvik og Cecilie Thun

Kl. 14.15-14.30   Harriet Bjerrum Nielsen, STK, UiO: Ny giv for likestillingen på UiO - anno 2004.

Kl. 14.30-14.45   Ingvil Førland Hellstrand, Universitetet i Stavanger: «Jeg kunne tenkt meg å være litt flere personer». Kjønn, tid og prioriteringer ved TN-fakultetet, UiS.

Kl. 14.45-15.00   Siri Øyslebø Sørensen, NTNU: Fra ord til handling? Om instituttledernes rolle i arbeidet for å skape kjønnsbalanse i akademia.

Kl. 15.00-15.15   Pause med servering av frukt, kaffe og te

Kl. 15.15-15.30    Sevil Sümer, Uni Rokkan, Bergen og Gry Brandser, Nord Universitet, Bodø: Kjønnsbalanse i akademia – med blikk for brytninger og nye muligheter.

Kl. 15. 30-15.45   Cecilie Thun, STK, UiO: Å «bære» sitt kjønn. Kjønnskultur ved MatNat, UiO.

Kl. 15. 45-16.00   Trine Rogg Korsvik, STK, UiO: Kjønnskultur på Det juridiske fakultet: endring som følge av likestillingstiltak?

Kl. ca. 16.00-17.00    Diskusjon ledet av Trine Rogg Korsvik og Cecilie Thun

Arrangør

Trine Rogg Korsvik (STK) og Cecilie Thun (STK/MatNat, FRONT)
Emneord: kvotering, ESA domstolen, EØS, likestilling i akademia, kjønnskultur
Publisert 20. des. 2016 16:31 - Sist endret 19. apr. 2017 11:20