Festseminar for Beatrice Halsaa: Forskning, formidling, forandring

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning vil takke av professor Beatrice Halsaa med et festseminar. Vi har invitert et knippe fremragende forskere til å snakke under overskriften «Forskning, formidling og forandring».

Det faglige programmet vil pågå i tidsrommet fra kl.12:00 til 16:00. Før det blir det lunsj for de som ønsker og etterpå vil det være en mottakelse som også er åpen for alle.

profilbilde av Beatrice

Beatrice Halsaa har vært ansatt ved STK siden 1998, og vært både faglig leder og senterleder. 6. desember takker vi henne av.

Beatrice Halsaa har vært ansatt ved STK siden 1998, og hun har både vært faglig leder og senterleder i løpet av årene ved Senteret. I perioden 2007-2011 var Beatrice faglig leder av EU-prosjektet Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Contemporary Women's Movements (FEMCIT).  I dag er hun redaktør av tidsskriftet NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, og aktiv i det nordiske forskernettverket Future of Feminisms in the Nordic Region.

Innlederne på seminaret har alle samarbeidet med Beatrice Halsaa i ulike deler av hennes innholdsrike akademiske karriere – blant annet om kvinnebevegelse, likestillingspolitikk, minoritetsspørsmål, religion, kjønnsforskningens historie og feministiske utopier.

Program

11:30-12:00: Servering av lunsj

12:00-1215: Velkommen fra STK ved senterleder Anne-Jorunn Berg

12:15-12:30: Beatrice Halsaa ønsker velkommen

12:30-12:45: Janneke van der Ros: Women, gender and then, beyond gender

12:45-13:00: Anne Hellum: Kvinneorganisasjoner og kvinnepolitikk: betydning for norsk likestillingslovgivning

13:00-13:15: Ulla Manns: ”Don’t cry, research!” Nordic Women’s and Gender Studies as intervention

13:15-13:30: Pause

13:30-13:45: Sevil Sumer: Bad news on gender in academia

13:45-14:00: Tone Hellesund: Sex in the '70s. Were lesbians for it?

14:00-14:15: Sasha Roseneil: Reframing politics through a feminist lens: critique, collaboration and citizenship

14:15-14:30: Line Nyhagen: Western secular feminist approaches to religion: a normative intervention

14:30-15:00: Pause

15:00-15:15: Pauline Stoltz: Movements

15:15-15:30: Anka Ryall: Jetsam or Flotsam? Researching Women in Norwegian Polar History

15:30-15:45 Cecilie Thun og Beret Bråten: The Importance of Interventions and Institutions

15:45-16:00: Sluttord ved Beatrice

 

16:00-18:00: Mottakelse med hilsener/taler og servering av vin og snacks

Arrangør

Senter for tverfaglig kjønnsforskning
Publisert 5. sep. 2017 13:49 - Sist endret 6. des. 2017 09:28