Kritiske perspektiver på Pedagogikk og Fagdidaktikk

Hvordan få til inkluderende, trygge og samtidig faglig utfordrende lærings- og forskningsmiljøer i høyere utdanning? Vi har invitert noen av landets fremste fagfolk til å diskutere normkritisk og feministisk pedagogikk.

Velkommen!

Om seminaret

Vi har invitert noen av landets fremste eksperter på blant annet normkritisk og feministisk pedagogikk, spesialpedagogikk, lærerutdanning, kjønns- og vitenskapsteori, og fagdidaktikk til å diskutere følgende problemstillinger:

  • Hvordan bidrar kunnskapsfeltene normkritisk pedagogikk og fagdidaktikk til å øke mangfold, velferd, solidaritet og nyskaping, synliggjøre underliggende maktstrukturer, samt redusere frafall og diskriminering?
  • Hvilke strategier behøves for å rekruttere – og beholde – kvinner og minoriteter gjennom utdannings- og karriereløp?
  • Hvor langt har vi kommet i Norge, egentlig, på dette feltet?

Det blir også lansering av Nettverk for Normkritisk og Feministisk Pedagogikk.

Program

12.15-12.25: Velkommen ved Elisabeth Engebretsen (førstelektor, Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning, UiO)

12.25-12.50: Innledning ved Janne Bromseth (Forskerkollektivet)

12.50-13.30: Paneldebatt med:

  • Inga Bostad (filosof, direktør for Norsk senter for menneskerettigheter, UiO)
  • Janne Bromseth (forsker, Forskerkollektivet)
  • Jan Grue (professor i spesialpedagogikk, UiO)
  • Ellen Karoline Henriksen (professor i fysikkdidaktikk, UiO)
  • Åse Røthing (professor i pedagogikk og lærerutdanning, HiOA)
  • Stine Helena Bang Svendsen (førsteamanuensis, pedagogikk og lærerutdanning, NTNU)
  • Ordstyrer: Elisabeth Engebretsen

13.30-13.45: Pause

14.00-14.50: Åpen diskusjon med deltakere i panelet og publikum

14.50-15.00: Avsluttende kommentarer fra arrangørene

15.00-16.00: Lansering av Nettverk for Normkritisk og Feministisk Pedagogikk, ved nettverkskoordinatorer Janne Bromseth (Forskerkollektivet), Elisabeth Engebretsen (UiO), Sara Orning (postdoktor, kjønnsforskning, NTNU)

Bakgrunn

Seminaret konkluderer ett års samarbeid mellom Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning (STK) og Matematisk-Naturvitenskapelig Fakultet (MN), med tittel Funksjonell Kunnskap og Studentmangfold: Utforsking av Tverrfaglighet, Likestilling og Kunnskapsproduksjon i Læremiljøene ved STK og MN-Fakultetet.

Prosjektet har vært ledet av førstelektor Elisabeth Engebretsen ved STK og seniorrådgiver Lotta Snickare ved MN-fakultetet, og finansiert av likestillingsmidler ved MN-fakultetet.

Arrangør

Elisabeth Engebretsen ved STK
Publisert 23. des. 2016 12:38 - Sist endret 25. juli 2017 15:08