Alexandra Kollontaj om den sosialistiske Nye kvinnen

Den socialistiska Nya Kvinnan, en figur som Alexandra Kollontaj skriver om i flera av sina skrifter, kom att få stor betydelse i hennes samtid för kvinnor som ville bryta traditionella föreställningar om kvinnan. Hur skulle kvinnor politiseras? Vad fanns det för begränsningar för deras agerande i termer av politik och våld.

Påmelding

Foredraget begynner kl 13:00, men det er kaffe og lett servering fra kl. 12:30.

Katarina Leppänen er professor i idé- och lärdomshistoria ved Göteborgs Universitetet og er engasjert i forskningsområder som politikk og kjønn, litteratur, nasjon og nasjonalisme. Hun har blant annet skrevet om Alexandra Kollontaj i Svenskt kvinnobiografiskt lexicon (2018), «The Socialist new women: Hella Wuolijoki´s life writing in the 1940s» (2016), «Hella Wuolijokis Arbetarfamiljen: Kamp, ideologi och materialistisk estetik» (2016) og Elin Wägner’s Alarm Clock: Ecofeminist Theory in the Interwar Era (2007). Hun har tidligere vært redaktør for Kvinnovetenskaplig tidskrift og sittet i redaksjonsgruppen for tidskriftet Ideas in History.

Se også Facebook arrangement

Publisert 13. sep. 2018 09:06 - Sist endret 9. okt. 2018 10:48