Festseminar for Elisabet Rogg

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ønsker å feire Elisabet Rogg for hennes mangeårige innsats for senteret.

Påmelding

Program

11.30-12.00: Enkel lunsj, kaffe/te

Del I:

12.15-12.30: Velkommen ved senterleder Anne –Jorunn Berg, STK

12.35-12.55: Prof. Miloš Bešić, University of Belgrade: Investing in Gender Equality - successes and failures in Montenegro

13.00-13.25: Prof. em. Elisabeth L’orange Fürst, SAI: Med Bourdieu - Klasse, kjønn og rekruttering til Akademia

13.30-13.55: Prof. Øystein Gullvåg Holter, STK: Elisabet som sosiolog og kollega

14.00-14.30: Pause m kaffe/te

14.30-14.55: Postdok. Beret Bråten og lektor Johanna Hjertquist, STK: Likheter og forskjeller mellom å arve et emne og en bolig

15.00-15.25: Leder Timothy Szlachetko, Skeiv verden: Experiencing the experiential

15.30.16.00: Lektor Elisabet Rogg

16.00-16.15: Pause med forfriskninger

Del II:

16.15-17.30: Hilsener

Publisert 21. aug. 2018 11:26 - Sist endret 7. des. 2018 10:03