Kjærlighet, kamp og kreativitet Festseminar for Harriet Bjerrum Nielsen

I januar fyller Harriet Bjerrum Nielsen, professor ved STK, 70 år og går av med pensjon. I den anledning inviterer vi til festseminar for å takke henne av og ferie hennes lange karriere i akademia.

Velkommen!

Harriet Bjerrum Nielsen, professor ved STK, har vært en sentral figur i oppbyggingen og utviklingen av STK som forsknings- og undervisningsinstitusjon. Harriet var senterleder ved STK i perioden 1993-2009, kun avbrutt av noen perioder med forskningsfri. De senere årene har Harriet ledet flere store forskningsprosjekter om kjønn, oppvekst og modernisering. Hun har publisert flere viktige monografier, blant annet Historien om jenter og gutter, Moderne Jenter og Feeling Gender og en rekke antologier og fagartikler – i tillegg til at hun både i perioden som senterleder og i de senere årene som professor – har vært engasjert deltaker og markant stemme i det offentlige ordskiftet.

Når STK hermed arrangerer festseminar for Harriet, er det hennes forskning vi ønsker å synliggjøre og feire! Vi ønsker velkommen til en dag der fagkollegaer av Harriet har blitt invitert til å lese og diskutere utvalgte faglige arbeider fra Harriets store produksjon. Vi håper og tror at dette vil gi oss – og kanskje også Harriet selv – en anledning til å bli enda bedre kjent med hennes forskning og dens relevans for kjønnsforskningsfeltet.

Program for dagen

11:30  Lunsj

12:00  Velkommen ved STKs Anne-Jorunn Berg og Helene Aarseth

Del 1

Inviterte forskere utlegger og kommenterer utvalgte verker av fra Harriets forskning på temaene kjønn, skole, sosialisering, generasjoner, endring og modernisering.

12:30 Kjønn og sosialisering

  • Elisabet Öhrn, professor ved Institutionen för pedagogik og specialpedagogik, Göteborgs universitet.
  • Anne Mia Steno, adjunkt ved Campus Carlsberg, Forskning og Udvikling, Professionshøjskolen UCC, University College Capital (UCC), København. (på video)

13:00 Endring og modernisering

  • Ning de Coninck-Smith, Professor MSO ved DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse – Pædagogisk Sociologi, Emdrup.
  • Hannah Helseth, tidligere stipendiat ved STK, freelanceforsker og skribent.

13:30-14:00 Pause

Del 2

Inviterte forskere utlegger og kommenterer utvalgte verker av fra Harriets forskning på temaene erfaring, subjektivitet, psykoanalyse samt på kjønnsforskningens teori og metoder.

14:00 Erfaring og subjektivitet

  • Elisabeth L’orange Fürst, professor emerita ved Sosialantropologisk institutt, UiO.
  • Helene Aarseth, professor ved STK.

14:30 Metodestrid

  • Tone Brekke, postdoktor ved STK
  • Cathrine Holst, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsforskning og seniorforsker ved ARENA Senter for europaforskning, UiO.

15:00 Paneldebatt og anledning til å stille spørsmål/kommentere fra salen

15:45 Oppsummering og avslutning v/Harriet Bjerrum Nielsen

16:00-18:00 Mottakelse

Publisert 15. des. 2017 12:27 - Sist endret 21. feb. 2020 13:03