Kunnskapsproduksjon, diskurs(analyse) og makt – et seminar om Foucault

Michel Foucaults tenkning både inspirerer og provoserer, og har satt dype spor i en rekke fagdisipliner. Tolkningene er mange og det er lett å gå seg vill.

Til dette seminaret har vi invitert to norske forskere som har jobbet mye med Foucaults teorier. På dette seminaret ønsker vi særlig å belyse begrepene makt og diskurs, samt teori om kunnskapsproduksjon. I tillegg håper vi å spore en diskusjon om Foucaults relevans i dag, særlig i lys av de ontologiske og nymaterialistiske vendingene.

Program

12.30: «Makt og kunnskap. Noen poenger hos Foucault illustrert ved skolen som kunnskapsproduksjonsapparat», ved professor Espen Schaanning, IFIKK, UIO.

13.30: «Fra sosiale fakta til diskurs», ved professor Iver Neumann, direktør NOVA.

14.30:” The history of sexuality and family”, ved førsteamanuensis Veronique Pouillard, IAHK, UIO.

15.30: Felles diskusjon og avslutning

Publisert 11. jan. 2018 14:20 - Sist endret 24. jan. 2018 20:47