Samisk forskning og kjønnsforskning – på samme parti?

Vi feirer samefolkets dag med et seminar om forholdet mellom samisk forskning og kjønnsforskning.

Om seminaret

Vi feirer samefolkets dag med et seminar om forholdet mellom samisk forskning og kjønnsforskning. Idealet er å undersøke kjønn og etnisitet i sammenheng, men hvorfor er det så vanskelig å få til? Og hvilken rolle spiller identitetspolitikk i en slik sammenheng? Vi har invitert forskere som har arbeidet med slike spenninger til å belyse spørsmålene.

Program

  • Førsteamanuensis Astri Dankertsen, Nord Universitet: «Feministiske øyeblikk. Forhandlinger om kjønn i dagens Sápmi»
  • Professor Britt Kramvig, Norges arktiske universitet: «Postkoloniale urfolksstudier og mangslungen likestilling»
  • Professor emerita, Beatrice Halsaa, Universitetet i Oslo: «Opp som en løve, ned som en fell? Samisk kvinneaktivisme på Nordisk Forum»

 

Det vil også settes av tid til informasjon om Forskningsrådets program SAMISK III som har ny utlysning med frist i april

 

Arrrangementet er åpent for alle.

Arrangør

Anne Jorunn Berg
Publisert 9. jan. 2018 14:03 - Sist endret 1. feb. 2018 10:53