Workshop: Kjønn i det gamle Egypt

Denne workshopen er et møte mellom fire phd-stipendiater med formål å presentere og diskutere hverandres forskning. Workshopen er åpent for andre med interesse for tema.

Fellesnevner for de fire deltakerne er at de bruker kjønn som analytiske verktøy til å forstå ulike sider ved den gammel egyptiske kulturen.

Workshopen er tenkt som en fortsettelse på en samtale påbegynt ved Oxford University våren 2017. Sammen representerer de fire deltakerne en ny bølge, eller øyeblikk av akademisk interesse for kjønn i det gamle Egypt.

Deltakere

  • Edward Scrivens (University of Oxford)
  • Ellen Joones (University of Oxford)
  • Thais Rocha de Silva (University of Oxford)
  • Reinert Skumsnes (STK, UiO)
Publisert 10. jan. 2018 10:44 - Sist endret 14. aug. 2020 14:51