2019

Sist endret 9. jan. 2019 16:18 av Reinert Vikjord Skumsnes

I en kriminalsak er bevis med på å bestemme utfallet i saken. Voldtektssaker blir ofte omtalt som vanskelig å bevise, eller som saker uten bevis. Hva er bevis og hva kan bevis bevise?

Sist endret 9. jan. 2019 15:04 av Reinert Vikjord Skumsnes
Sist endret 9. jan. 2019 15:07 av Reinert Vikjord Skumsnes

Til dette seminaret har vi invitert Professor Thomas Hylland Eriksen (SAI) til å snakke om Destabilisert identitet: Livet som prosjekt i en overopphetet verden.

Påmelding

Sist endret 9. jan. 2019 09:57 av Reinert Vikjord Skumsnes

Til dette seminaret har vi invitert Ketil Slagstad og Anne Kveim Lie til å snakke om diagnoser og medisinske kjønnsforståelser i bevegelse.

Påmelding

Sist endret 25. feb. 2019 12:00 av Reinert Vikjord Skumsnes

Som del av seminarrekken Kritisk tenkning og "langsom forskning" i tellekantens tid inviterer STK til seminar om Forskningsformidling, hva er det? Om språk, offentlighet og undervisning i EU-søknadenes tid med Professor Tone Selboe (UiO).

Påmelding

Sist endret 18. juni 2019 15:12 av lenkeretter@localhost

Som del av seminarrekken Gutter, menn og maskuliniteter inviterer STK til seminar om Gutter og menn i utdanningsløpet – hvem vinner, hvem taper – og hvorfor?

Påmelding

Sist endret 11. mars 2019 12:23 av Reinert Vikjord Skumsnes

Som del av seminarrekken Kritisk tenkning og "langsom forskning" i tellekantens tid innleder Eli Smeplass og Ida Marie Henriksen fra NTNU om New University Norway og plattformen ProtestPub

Påmelding

Sist endret 11. mars 2019 10:27 av Reinert Vikjord Skumsnes

På dette seminaret snakker førsteamanuensis Anne Hege Grung, professor Inger Furseth og førsteamanuensis Line Nyhagen om kjønn og religion, feminisme, vold og ekstremisme.

Påmelding

Sist endret 4. mars 2019 14:32 av Reinert Vikjord Skumsnes

«Norge trenger flere barn!» oppfordret Erna Solberg i nyttårstalen. Uttalelsen har vakt stor oppsikt og blitt flittig debattert. Årets 8 mars-arrangement, i regi av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning/Universitetet i Oslo, henspiller på Solbergs oppfordring. Vi inviterer til faglig påfyll om befolkningspolitikk i et bredt perspektiv. Innledere trekker opp historiske og ideologiske linjer i befolkningspolitikken, og hva dagens politikk innebærer. De belyser spørsmål om reproduksjon, økonomi, velferdsrettigheter og bærekraft både i et nasjonalt og globalt perspektiv. Dessuten vil Maria «Piateed» Stavang lette opp stemningen med et relatert humoristisk innslag.

Sist endret 7. mars 2019 15:28 av Reinert Vikjord Skumsnes
Sist endret 4. mars 2019 14:31 av Reinert Vikjord Skumsnes

Som del av seminarrekken Kritisk tenkning og "langsom forskning" i tellekantens tid inviterer STK til seminar om Några punkter om redaktören som producent, figur och kritisk funktion med Dr. Nils Olsson (Göteborgs Universitet).

Påmelding

Sist endret 4. jan. 2019 08:55 av Reinert Vikjord Skumsnes

Vi inviterer våre kolleger og venner til Nyttårsselskap på Senter for Tverrfaglig kjønnsforskning. Det blir nyttårsforedrag, mat og drikke og utdeling av pris for beste masteroppgave i 2018.

Velkommen skal dere være!

Sist endret 12. apr. 2019 13:48 av Reinert Vikjord Skumsnes

På dette seminaret vil postdoktor Beate Sløk-Andersen snakke om sin PhD-avhandling, som hun nylig forsvarte ved København Universitet. Dag Ellingsen, som er professor ved Politihøyskolen og forsker ved AFI (OsloMet), vil gi en oversikt over det nordiske prosjektet "Gender Equality, Diversity and Societal Security" som Beate Sløk-Andersen er en del av.

Sist endret 25. mars 2019 12:12 av Reinert Vikjord Skumsnes

STK feirer sitt siste tilskudd, Professor Tove Pettersen, med tiltredelsesforelesning under tittelen “Det dreier seg om et mannsproblem”. Alder, kjønn og feministisk filosofi i Simone de Beauvoirs Alderdommen.

Påmelding

Sist endret 4. mars 2019 15:46 av Reinert Vikjord Skumsnes
Sist endret 5. mars 2019 09:49 av Reinert Vikjord Skumsnes
Sist endret 4. mars 2019 15:42 av Reinert Vikjord Skumsnes
Sist endret 5. des. 2018 11:07 av Reinert Vikjord Skumsnes

Som del av seminarrekken Kritisk tenkning og "langsom forskning" i tellekantens tid inviterer STK til seminar om Universitetets egenart – et humanistisk pedagogisk perspektiv med Professor Inga Bostad (UiO).