Kvinnedagen 8. mars: Hvem skal bære (frem) velferdsstaten? Befolkningspolitikk i et bredt perspektiv

«Norge trenger flere barn!» oppfordret Erna Solberg i nyttårstalen. Uttalelsen har vakt stor oppsikt og blitt flittig debattert. Årets 8 mars-arrangement, i regi av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning/Universitetet i Oslo, henspiller på Solbergs oppfordring. Vi inviterer til faglig påfyll om befolkningspolitikk i et bredt perspektiv. Innledere trekker opp historiske og ideologiske linjer i befolkningspolitikken, og hva dagens politikk innebærer. De belyser spørsmål om reproduksjon, økonomi, velferdsrettigheter og bærekraft både i et nasjonalt og globalt perspektiv. Dessuten vil Maria «Piateed» Stavang lette opp stemningen med et relatert humoristisk innslag.

Moderator: Dr. Eirin Pedersen, OsloMet

12.00

Velkommen!

Prof. Helene Aarseth,

Senterleder Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO

12.15-12.30

1,6 barn og andre trøblete tall

Postdok. Ingvill Stuvøy,

Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

12.30-12.45

Valg: barn og likestilling

Dr. Mathilde Fasting,

Civita

12.45-13.00

«Kjend Eder selv – vær ufrugtbare og la jorden bli stille efter Eder.» Ideer fra Peter Wessel Zapffes filosofi

Stipendiat Hilde Vinje,

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO

13.00-13.15

Fra Evang til Erna. 100 år med assistert befruktning i Norge

Postdok. Eira Bjørvik,

Institutt for helse og samfunn, UiO

13.15-13.30

Spørsmål og diskusjon

 

13.30-14.00

Kaffepause

 

14.00-14.15

Likhet, frihet, bærekraft og -vilje. Juristens refleksjoner om den nye regjeringsplattformen

Prof. Vibeke Blaker Strand,

Institutt for offentlig rett, UiO

14.15-14.30

Mer enn regjeringens fødemaskin: Om hvorfor unge kvinner kniper igjen på lesesalen

Student Ingrid Ekeberg,

Utenriksredaktør Universitas

14.30-14.45

Ethnos, demos og statens forsøk og regulere kvinnens seksualitet

Prof. Claudia Lenz,

MF vitenskapelig høyskole, HL-senteret

14.45-15.00

Spørsmål og diskusjon

 

15.15-15.30

Humoristisk innslag

Maria Stavang/piateed

15.30

Avslutning

 
Publisert 13. feb. 2019 16:19 - Sist endret 4. mars 2019 14:32