Tiltredelsesforelesning: Professor Tove Pettersen

STK feirer sitt siste tilskudd, Professor Tove Pettersen, med tiltredelsesforelesning under tittelen “Det dreier seg om et mannsproblem”. Alder, kjønn og feministisk filosofi i Simone de Beauvoirs Alderdommen.

Påmelding

16.15-16.30

Senterleder Helene Aarseth:

Introduksjon

16.30-17.15

Professor Tove Pettersen:

“Det dreier seg om et mannsproblem”. Alder, kjønn og feministisk filosofi i Simone de Beauvoirs Alderdommen

I verket Alderdommen (1970) fremsetter Simone de Beauvoir en omfattende filosofisk analyse av fenomenet alderdom. Som eksistensfilosof og fenomenolog er Beauvoir opptatt av å forstå hva som skjer når mennesker blir gamle. «Å dø før tiden eller å bli gammel, det finnes ikke noe annet alternativ» skriver hun. Likevel kommer «ingenting så uventet som alderdommen, selv om ingenting burde være mer forventet». I sin kritiske analyse av de eldres situasjon anvender hun også den etikken hun utviklet i Tvetydighetens etikk (1947) og hevder at behandlingen de gamle får er «skandaløs»; samfunnet «returnerer dem som en vare det ikke lenger er bruk for». I Alderdommen viser Beauvoir et like stort engasjement mot den urett som begås mot eldre, som hun gjør i Det annet kjønn (1949) når det gjelder undertrykkelsen av kvinner. Likevel påstår Beauvoir at alderdommen først og fremst er “et mannsproblem”. Hva mener hun med det? Er Alderdommen et verk om aldersdiskriminering hvor mannens aldringsprosess gjøres til norm – ikke et feministisk verk på linje med Det annet kjønn?

I dette foredraget vil Tove Pettersen diskutere hvordan kjønn interagerer med alder, og argumentere for at det nettopp er den feministiske filosofien Beauvoir utvikler i Det annet kjønn som ligger til grunn for hennes undersøkelser av undertrykkelse og diskriminering også i Alderdommen. Hverken alder eller kjønn kan studeres uavhengig av hverandre, og begge fenomenene må ses i lys av den situasjonen de fremtrer i. Alderdommen kan, i følge Tove Pettersen, leses som et bidrag til en interseksjonell analyse av marginalisering og frihetsberøvelse fordi den viser hvordan ulike former for undertrykkelse virker sammen. 

17.15-18.00 Spørsmål og diskusjon

 

Publisert 4. mars 2019 15:35 - Sist endret 24. juni 2019 10:34