Arbeidermenn: praktiske liv i en upraktisk verden

Som del av seminarrekken Gutter, menn og maskuliniteter inviterer STK til seminar om Arbeidermenn: praktiske liv i en upraktisk verden med postdoktor Jørn Ljunggren (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi).

Påmelding

Etter å ha vært svært fraværende i samfunnsforskningen, og offentligheten, gjennom flere tiår har den mannlige arbeiderklassen nå kommet tilbake med et smell. Ikke minst etter å ha vist seg som en betydningsfull velgergruppe i Storbritannias Brexit, i USAs valg av Trump og i fremveksten av høyrepopulistiske strømninger mer generelt. Men det å være en mannlig «arbeider», verken er eller betyr det samme i dag som i arbeiderklassens glansdager. Fra å bli fremstilt som å strutte av selvtillit over egen identitet, ferdigheter og maskulinitet, er det ofte helt andre forståelser av arbeidermenn som gjør seg gjeldende i dagens likestilte kunnskapssamfunn. Arbeiderklassen består åpenbart ikke bare av hvite industriarbeidere som lukter av mann, møkk og metall, men det innebærer på ingen måte at det motsatte er tilfelle.

Etter å ha utdannet seg til sosiolog og forsker, vendte Jørn Ljunggren tilbake til sitt tidligere yrke som håndverker med en rekke spørsmål om dagens arbeiderklasse, generelt, og om arbeidermenn, spesielt. Hvordan ser mannlige håndverkere på eget liv, deres kompetanse og plass i dagens norske samfunn? Er byggeplassen blitt den tradisjonelle maskulinitetens siste skanse? Hva slags maskuline praksiser foregår i møtet med mellom menn fra øst-Europa og menn som er vokst opp i Norge? På hvilke måter preger en praktisk hverdag, hvor kroppen er det viktigste verktøyet, synet på andre deler av livet og spørsmål knyttet til politikk, kunnskap og status?

Arrangør

Helene Aarseth
Publisert 13. sep. 2019 14:53 - Sist endret 24. okt. 2019 15:50