Bevis i straffesakskjeden

I en kriminalsak er bevis med på å bestemme utfallet i saken. Voldtektssaker blir ofte omtalt som vanskelig å bevise, eller som saker uten bevis. Hva er bevis og hva kan bevis bevise?

Bevis blir til og endrer seg i straffesakskjeden, det vil si på veien fra åstedet til laboratoriet, politiet, retten og til slutt domsavsigelsen.

På dette seminaret vil Corinna Kruse holde et foredrag om åstedstedundersøkelser med særlig fokus på standardisering og vitenskapeliggjøring av åstedsrapporten.

Kruse har skrevet flere artikler og bok om kunnskapsproduksjon og kunnskapsoverføring i form av bevis i rettssystemet.

Program:

Åpent for alle. Hjertelig velkommen!

Publisert 9. jan. 2019 15:43 - Sist endret 9. jan. 2019 16:18