Destabilisert identitet: Livet som prosjekt i en overopphetet verden

Til dette seminaret har vi invitert Professor Thomas Hylland Eriksen (SAI) til å snakke om Destabilisert identitet: Livet som prosjekt i en overopphetet verden.

Påmelding

14.00 Introduksjon
14.10-15.00

Professor Thomas Hylland Eriksen:

Destabilisert identitet: Livet som prosjekt i en overopphetet verden

Identitet og modernitet; globalisering, kultur og identitet; kulturell kreolisering og identitetspolitikk; ambivalens og fundamentalisme; identitet, kjønn og makt; interseksjonalitet; sosial identitet, kulturell identitet, kjønnsidentitet, religiøs identitet, språklig identitet; hybridiseringen av identitet og essensialiseringen av hybriditet: Det er ikke bare i akademia at identitet utforskes i sine mange fasetter. Identitet er også blitt en politisk fanesak og utgjør et felt der mange av vår tids viktigste politiske slag utkjempes. Reaksjonene på destabilisering, hybridisering og individualisering av identitet kan ses fra Modis hindunasjonalistiske India til Trumps proteksjojistiske USA, fra Viktor Orbán til Fremskrittspartiet. Mens mye av det 20. århundrets politikk var definert gjennom klassemotsetninger, handler det 21. århundrets politikk for en stor del om retten til å definere et "jeg", et "vi" og et "de andre". Situasjonen er turbulent og preget av friksjon mellom ulike personforståelser, og kan forstås som uttrykk for "overoppheting", altså akselererte endringer som bidrar til en rekonfigurasjon av makt, reforhandling av kunnskap og usikkerhet om selvforståelse. Dreiningen fra klassepolitikk til identitetspolitikk på makroplanet uttrykkes på mikroplanet som en dels forvirrende, dels frigjørende løsrivelse fra etablerte konstruksjoner av selvet. Vi er kort sagt ikke lenger sikre på hvem vi ser i speilet om morgenen.

15.00-15.30 Spørsmål og diskusjon

Arrangør

Reinert Skumsnes
Publisert 9. jan. 2019 14:51 - Sist endret 24. juni 2019 10:34