Diagnoser og medisinske kjønnsforståelser i bevegelse

Til dette seminaret har vi invitert Ketil Slagstad og Anne Kveim Lie til å snakke om diagnoser og medisinske kjønnsforståelser i bevegelse.

Påmelding

Les leder i Tidsskriftet Norsk legeforening publisert 11.06.2018, og kronikk i Aftenposten 10.06.2018.

Les også kronikk av Ketil Slagstad i Aftenposten 29.11.2018 og 12.12.2018.

Program

14:00

Introduksjon

14.10

Anne Kveim Lie: Diagnosers historisitet

  Diagnoser er ikke statiske størrelser. De inngår ofte i tette forbindelser med sin samtid – og er påvirket av (og påvirker) den kontekst de virker innenfor, både i tid og rom. Siden diagnoser også har økonomiske og politiske konsekvenser – som i utforming av tjenestetilbud og tilgang til helsetjenester, er de også ofte omstridt og gjenstand for forhandling, faglig så vel som politisk. I dette foredraget vil jeg gi noen eksempler på diagnosers historisitet og trekke frem eksempler på ulike relasjoner diagnoser har inngått i over tid. 

14.25

Ketil Slagstad: Kjønnsinkongruens og transseksualisme: diagnoser og medisinske kjønnsforståelser i bevegelse

  I over 100 år har leger gjennom diagnostisering og behandling bidratt til å trekke opp kjønnsnormalitetens grenser. Et viktig verktøy har vært diagnosemanualene. I 2018 ble utkastet til den nye diagnosemanualen ICD-11 lansert. Den nye diagnosemanualen skiller seg vesentlig fra den gamle ICD-10 i forståelse av kjønn og diagnostisering av kjønnsvarianter. I foredraget vil jeg gi en oversikt over de viktigste forskjellene, hvorfor endringene kommer nå og hvilke hensyn som har blitt forsøkt balansert i de nye diagnostiske kriteriene. 

14:50

Spørsmål og diskusjon

Arrangør

Reinert Skumsnes
Publisert 19. des. 2018 13:18 - Sist endret 3. mars 2020 10:19