Forskningsformidling, hva er det? Om språk, offentlighet og undervisning i EU-søknadenes tid

Som del av seminarrekken Kritisk tenkning og "langsom forskning" i tellekantens tid inviterer STK til seminar om Forskningsformidling, hva er det? Om språk, offentlighet og undervisning i EU-søknadenes tid med Professor Tone Selboe (UiO).

Påmelding

Tone Selboe, som er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for Litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo, innleder. Hun vil ta utgangspunkt i oppfatningen av forskning og formidling som to atskilte virksomheter, og diskutere hvilke konsekvenser dette har for språk og skriving. Hun spør også hvilken betydning satsingen på de store forskningsprogrammene har, eller kan ha, for den faglige virksomheten ved universitetet

Selboe ble i 2016 kåret til en av landets 10 mest fantastiske forelesere av Morgenbladet. Hun er en svært populær foredragsholder og når også et bredt publikum med sine mange tekster ulike litterære temaer og forfattere.

Publisert 8. jan. 2019 14:33 - Sist endret 25. feb. 2019 12:00