Forståelser av kroppen og kroppens sykdommer i gammelegyptisk medisin

I denne forelesningen forteller stipendiat Sofie Schiødt (Københavns Universitet) om de gamle egypternes forståelse av menneskekroppens anatomi og deres begreper om sykdomsfremkallende kroppsvæsker.

Helt overordnet finder oldægyptisk medicin sted på et overnaturligt, ofte guddommeligt, plan. Det vil sige, at ægypterne anser sygdomme som værende forårsaget af overnaturlige kræfter (oftest under ledelse af en gud), og derfor er deres medicin bygget op omkring hvad man i dag ville kalde for magiske behandlinger. Udover disse dæmoniske, sygdomsfremkaldende kræfter, anser ægypterne også kroppen selv for værende i stand til at producere farlige væsker, som kan forårsage sygdomme. Den mest almindelige af disse er det såkaldte wxd.w stof. Disse væsker kan være skyld i alle slags kropssmerter og gener, og spiller derfor en stor rolle i de lægevidenskabelige beskrivelser af kroppens sygdomme.

I denne talk vil jeg berette om ægypternes forståelse af menneskekroppens anatomi og deres begreb om sygdomsfremkaldende kropsvæsker. Udgangspunktet vil være en medicinsk papyrus, som mit ph.d.-projekt omhandler. Papyrussen, pLouvre-Carlsberg, er med sine 8 meter den anden længste medicinske tekst bevaret fra Ægypten, og er endnu upubliceret i sin helhed. Som noget meget unikt inden for det i høj grad standardiserede ægyptiske medicinske korpus er størstedelen af pLouvre-Carlsbergs kompositioner unikke. Store dele af teksten omhandler hævelser, tumorer og ulcera, som til dels tilskrives de farlige kropsvæsker. Det er disse, vi kommer til at kigge nærmere på.

Arrangør

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Norsk Egyptologisk Selskap og Reinert Skumsnes
Publisert 6. aug. 2019 13:28 - Sist endret 13. sep. 2019 10:39