Kjønn og religion: temaer omkring feminisme, vold og ekstremisme

På dette seminaret snakker førsteamanuensis Anne Hege Grung, professor Inger Furseth og førsteamanuensis Line Nyhagen om kjønn og religion, feminisme, vold og ekstremisme.

Påmelding

14.15

Velkommen!  
14.20-14.40

Førsteamanuensis Anne Hege Grung (Teologisk faktultet): 

Beskyttet av loven? Libanesiske kvinner og kampen mot kjønnsbasert vold

Libanon vedtok i 2014 en lov mot 'Familievold' som et resultat av mange års arbeid av den libanesisk kvinnebevegelsen. Denne loven, kalt 'Protection law' møtte motstand fra de fleste religiøse gruppene i Libanon fordi flere vurderte at den flyttet lovgivende myndighet fra de religiøse til de sivile domstolene. Vold mot kvinner er fortsatt et stort problem i Libanon, og vil den nye loven gi kvinner bedre beskyttelse? Kan det sivile samfunn beskytte på en annen måte enn de religiøse rettsstrukturene?
14.40-15.00

Professor Inger Furseth (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi): 

Kvinners betydning i ekstremistiske religiøse bevegelser

Mye forskning på kvinner i ekstremistiske bevegelser legger vekt på enten kontekstuelle faktorer og kvinnenes personlige og individuelle trekk. I denne presentasjonen argumenteres det for å fokusere mindre på ulike trekk ved kvinnene og heller se mer på hva som karakteriserer de bevegelsene som rekrutterer kvinner. Videre er det liten oppmerksomhet i forskningen på de mulige konsekvensene kvinnene har for bevegelsenes vekst og kontinuitet. Her foreslås det nye perspektiver for å forstå den betydning kvinner kan ha for ekstremistiske religiøse bevegelser.
15.00-15.20

Førsteamanuensis Line Nyhagen (Loughborough University):

Feminisme, sekularisme og religion: en kritikk av fundamentalistisk sekularisme

Er religion i seg selv undertrykkende for kvinner, mens sekularisme er frigjørende? Mens noen feminister avviser religion, velger andre å engasjere seg i nye religiøse fortolkninger og praksiser som fremmer likestilling. Dette innlegget problematiserer ulike sekulære feministiske tilnærminger til religion, og argumenterer for at en fundamentalistisk form for sekularisme er undertrykkende.
15.20-16.00 Spørsmål og diskusjon  

 

Publisert 25. feb. 2019 10:08 - Sist endret 11. mars 2019 10:27