Några punkter om redaktören som producent, figur och kritisk funktion

Som del av seminarrekken Kritisk tenkning og "langsom forskning" i tellekantens tid inviterer STK til seminar om Några punkter om redaktören som producent, figur och kritisk funktion med Dr. Nils Olsson (Göteborgs Universitet).

Påmelding

Seminaret handlar om redaktören som en generell funktion och figur inom kritisk verksamhet – det sätt att tänka, skriva och producera som inbegriper insamling, bearbetning, kompilering och dissemination. Dvs något som präglar vår kultur i allmänhet, men också är ett möjlig strategi inom humaniora likväl som konstproduktion. Här tar Olssson avstånd till bland annat Walter Benjamin.

Nils Olsson holder en doktorgrad i litteraturvitenskap og er virksom ved Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion ved Göteborgs Universitetet

Arrangør

Vilde A. Pettersen, Tone Brekke og Helene Aarseth
Publisert 4. mars 2019 14:31 - Sist endret 4. mars 2019 14:31