Kampen for et bedre universitet – New University Norway og ProtestPub kommer til UiO

Som del av seminarrekken Kritisk tenkning og "langsom forskning" i tellekantens tid innleder Eli Smeplass og Ida Marie Henriksen fra NTNU om New University Norway og plattformen ProtestPub

Påmelding

Strukturreformer, tellekantsystem og kosmetiske medvirkningsprosesser drevet frem av et nytt sjikt av universitetsledere har skapt stor misnøye blant universitetsansatte. Samtidig er det få som organiserer seg i protest utover det å lufte sin frustrasjon internt eller ved å bidra i det offentlige ordskiftet gjennom kronikker. Hvordan kan vi som universitetsansatte og studenter mobilisere imot en «produktivistisk» universitetsutvikling og skape et rom for kritiske diskusjoner innenfor universitetet slik det opererer i dag? Ved å ta utgangspunkt i initiativet New University Norway (NUN) og plattformen ProtestPub som ble skapt for å fremme kritiske diskusjoner om universitetets fremtid og rolle i samfunnet, vil vi drøfte mulighetene for å utforske i praksis alternative visjoner for morgendagens universiteter gjennom kritiske bevegelser. Samtidig vil vi gjerne diskutere utfordringer ved denne typen mobilisering og hvordan engasjementet kan utvikles videre.

Publisert 8. jan. 2019 14:16 - Sist endret 24. juni 2019 10:34