The Becoming of Soldiers: An Ethnographic Exploration of Gender and Other Obstacles in the Military Borderland

På dette seminaret vil postdoktor Beate Sløk-Andersen snakke om sin PhD-avhandling, som hun nylig forsvarte ved København Universitet. Dag Ellingsen, som er professor ved Politihøyskolen og forsker ved AFI (OsloMet), vil gi en oversikt over det nordiske prosjektet "Gender Equality, Diversity and Societal Security" som Beate Sløk-Andersen er en del av.

14.15-14.30 Innledning Professor Dag Ellingsen
14.30-15.30

The Becoming of Soldiers: An Ethnographic Exploration of Gender and Other Obstacles in the Military Borderland:

Basert på et omfattende etnografisk feltarbeid besvarer Beate Sløk-Andersen nettopp dette spørsmålet med fokus på det militæret grenseland hvor unge borgere går inn i den militære sfære og starter innlæringen av nye rutiner i håp om å bli "gode soldater". Mens tidligere studier ofte har fokusert på hvordan man får sine borgere til å kjempe for sitt land, snur denne studien spørsmålet på hodet ved å utforske de hindringene som kan oppstå når en får lov til å bli en del av den militære profesjonen. Dette gjøres ved å undersøke hvordan verdisettingen - vurderingen av hvem som er "gode" - finner sted blant de vernepliktige soldatene i den danske hær. Denne prosessen utforskes via et hverdagsperspektiv hvor kroppslige rutiner og usagte regler brukes for å undersøke hvordan dette affektivt, materielt og diskursivt etablerer grenser for hva som kan gjenkjennes som gode soldater.

Postdoktor Beate Sløk-Andersen
15.30-16.00 Diskusjon  

 

Publisert 11. apr. 2019 15:17 - Sist endret 12. apr. 2019 13:48