Universitetets egenart – et humanistisk pedagogisk perspektiv

Som del av seminarrekken Kritisk tenkning og "langsom forskning" i tellekantens tid inviterer STK til seminar om Universitetets egenart – et humanistisk pedagogisk perspektiv med Professor Inga Bostad (UiO).

Påmelding

Inga Bostad er professor i pedagogikk ved universitetet i Oslo. Hun har skrevet fleire bøker, og deltatt i offentlig debatt om sammenhengen mellom kunnskap, frihet og dannelse. Hun har tatt til orde for at utdanning til praktisk klokskap bør være et overordnet mål for universitetsutdanningen: Utdanning er innvielse, det å bli stilt overfor noe av verdi på en forståelig og frivillig måte, slik at det skapes et ønske hos studenten om å erverve seg det verdifulle.

Se også facebook event.

Publisert 16. aug. 2018 14:07 - Sist endret 5. des. 2018 11:07